Nyhet | 2011-10-04 | 14:04

Läckaget på Forsmark 1 är åtgärdat

Det läckage som nyligen upptäcktes på en av högtrycksturbinerna på Forsmark 1 är nu åtgärdat. Forsmark 1 behöver därför inte ställa av turbinen nu till helgen.

Vid en närmare inspektion av läckaget på en av högtrycksturbinerna vid Forsmark 1 konstaterades att det var möjligt att åtgärda det under drift. Läckaget är nu tätat vilket innebär att Forsmark 1 inte behöver ställa av en turbin nu till helgen.

För mer information kontakta:
Kommunikationschef Claes-Inge Andersson
e-pos: cin@forsmark.vattenfall.se
tel: 070-5300513