Nyhet | 2008-07-11 | 10:36

Läge för vindkraft

Sedan ett år tillbaka utreder Vattenfall möjligheterna att bygga vindkraftverk vid Biotestsjön i Forsmark. – Förutsättningarna är goda men först ska en studie visa om havsörnarna i området kan påverkas, säger Gustav Egerup, Vattenfall.

Projekt Vindkraft i Forsmark målar upp en bild av 12-15 vindkraftverk på landremsorna runt Biotestsjön utanför kärnkraftverket.

– Det är ett mycket bra läge för vindkraftverk, berättar Gustav Egerup, projektledare på Vattenfall.

Läget har flera fördelar. Det blåser ofta och mycket, med jämna vindar som passar för vindkraften. Det finns stora kraftledningar och kunskap om elproduktion nära till hands, och marken är redan avsatt för energiproduktion.

– Projektet är en del av Vattenfalls stora satsning på förnybar elproduktion, där ny vindkraft ska producera cirka 8 TWh år 2016. Det motsvarar nästan hela riksdagens planeringsmål på 10 TWh vindkraftsel år 2015.

Startade förra sommaren

Projektet inleddes förra sommaren och parallellt med information till närboende pågår utredningar som ska ge underlag för beslut och tillstånd, bland annat tillstånd enligt Miljöbalken. En utredning gäller de många havsörnar som finns i området.

– Vi har engagerat fågelexpert Jan Pettersson som med stöd av fågelfotografen och naturkunniga Alf Sevastik ska undersöka en eventuell påverkan på de stora rovfåglarna. Utredningen ska vara klar i höst, säger Gustav Egerup.

De 12-15 vindkraftverken planeras att bli 80-100 meter höga, med en rotordiameter på 100 meter. Effekten blir 2-3 MW styck och de beräknas tillsammans ge cirka 100 GWh per år, vilket skulle försörja 20 000 hem med hushållsel - alla hem i hela Östhammars kommun och en lika stor kommun till.

– Det blir ett komplement till kärnkraften och utbyggnaden av vindkraften har stor betydelse för miljömålen i framtiden, säger Gustav Egerup som under detta år bland annat informerar om projektet.

– Jag har besökt flera föreningar i området och berättat, och mött en positiv stämning. Jag åker gärna till fler.

Mer information och kontaktuppgifter finns på

www.vattenfall.se/forsmarksvind