Nyhet | 2009-06-30 | 09:10

Lägesrapport från revisionen på Ringhals 1

Ringhals 1 är sedan den 15 mars avställd för årlig översyn och moderniseringsarbeten. Vid årets revision på R1 genomförs, utöver vanliga revisionsaktiviteter, stora säkerhetshöjande installationer genom projekten RPS/SP2.

Bland annat införs ett nytt kylsystem för avställning av reaktorn samt förbättrad separation av kontrollutrustning och elkraftsmatning till säkerhetsrelaterade system.

Årets revision har varit omfattande. Provdriften av de nya installationerna har fört med sig att en del ombyggnader och åtgärder har behövt göras, vilket inneburit en längre revision är planerat.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har under revisionen på Ringhals 1 gjort inspektioner av verksamheten och beslutat om ett antal förbättringsåtgärder. Bland annat ska rutinerna för att verifiera att anläggningen är driftklar förstärkas och brister i det operativa stödet till driftpersonalen åtgärdas innan myndigheten lämnar besked om återstart efter revisionen.

– Det här är viktiga frågor som vi hela tiden ska ha fullt fokus på, säger Bertil Dihné, VD för Ringhals AB. Våra rutiner och riktlinjer ska fungera och hålla hög klass, och där är vi inte alltid idag. Uppdatering av instruktioner och styrdokument måste gå hand i hand med de stora tekniska installationer som just nu pågår. Vi kommer att inarbeta åtgärderna ytterligare i vårt säkerhetsprogram så att vi framöver har fullt fokus på de här frågorna.

På Ringhals pågår sedan i slutet av maj även revision på Ringhals 2. Ringhals 3 och 4 är i drift och producerar för fullt. Revisionen på Ringhals 3 inleds den 22 augusti.

För vidare information, kontakta:
Bertil Dihné, VD Ringhals
T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
432 85 Väröbacka

Lämnat av:
Ringhals kommunikationsavdelning, Anna Stålnacke, stf Kommunikationschef telefon: 0340-66 70 00

Mer information

Återstarten av Ringhals 1 framflyttad
Tidskrävande provdrift av installationer på Ringhals 1
Årets revisioner på Ringhals