Nyhet | 2011-06-28 | 14:15

Lägesrapport från revisionen på Ringhals 4

Arbetet med revisionen på Ringhals 4 pågår dygnet runt och aktiviteterna är planerade ner i timskala.

Det största enskilda projektet under revisionen är bytet av de tre ånggeneratorerna och tryckhållaren. Inne i reaktorinneslutningen har isolering demonterats inför bytet. Diverse rör har fixerats, kapats och pluggats. Lyftanordningar har satts på plats inför de tunga lyften av komponenter som sker med stora krav på precision.

Lyft av tryckhållare
På midsommardagen lyftes den gamla tryckhållaren upp och transporterades ut genom den tillfälliga transportöppningen i reaktorinneslutningen. Härnäst står utlyft av de tre ånggeneratorerna på tur.

Ny digital teknik i kontrollrummet

Turbinpulpeten rivs
I mitten av juni revs kontrollrummets turbinpulpet ut som en del i moderniseringen av turbinernas skydds- och reglersystem. Exakt samma jobb gjordes förra året på Ringhals 3 med gott resultat. Nu pågår uppbyggnaden av den nya digitaliserade turbinövervakningen i kontrollrummet och ute i anläggningen.

Montage i kontrollrummet

Modernisering av turbinerna
Även i turbinanläggningen pågår många arbeten. Två nya lågtrycksförvärmare med tillhörande tankar har lyfts på plats. I slutet av juni är det dags för de fyra nya mellanöverhettarna och de båda nya högtrycksturbinerna att transporteras in i anläggningen.

Lyft av mellanöverhettare

Läs mer

Kraftinsats på Ringhals i sommar
Årets revisioner på Ringhals