Nyhet | 2011-05-11 | 17:45

Läget för översynen på Ringhals 2

Ringhals 2 är avställt för revision sedan den 2 april. Återstart var planerad att ske den 10 maj, men på grund av ytterligare underhållsåtgärder på reservkraftdieslarna har revisionen förlängts. Kraftverket beräknas fasa in på elnätet den 24 maj.

Under revisionen ska ett täthetsprov av reaktorinneslutningen genomföras, vilket inleddes den 10 maj. Vid testet uppmättes en viss förhöjning av temperaturen i byggnaden, en ökning med några grader mot normal rumstemperatur. Driftledningen beslutade att avbryta testet för att utreda orsaken till temperaturavvikelsen, vilket innebär att trycket åter sänks i reaktorinneslutningen så att personal kan gå in och felsöka.

Eftersom R2 är i revision med urladdad reaktorhärd befinner sig bränslet i en annan byggnad som inte omfattats av täthetsprovningen. Det avbrutna testet kommer att återupptas när orsaken till den avvikande temperaturen är utredd.

Årets revision har i övrigt bland annat omfattat översyn av reservkraftdieslar samt utbyte av eldrivna hjälpmatarvattenpumpar. Ny mjukvaruladdning har gjorts i den digitala kontrollutrustningen och rör i saltvattensystemet har omgummerats.

Läs mer om läget på R2
Aktuellt driftläge på Ringhals