Nyhet | 2010-03-25 | 10:25

Lamporna släcks för miljön

Lördagen den 27 mars klockan 20.30 genomförs Earth Hour, världens största klimatmanifestation. Över hela världen släcker då privatpersoner, organisationer, företag och städer ljuset under en timme.

Vattenfall deltar också för att markera sitt stöd för initiativet. Earth Hour betyder mer än att bara släcka ljuset under en timme. Det handlar om att påverka beslutsfattare i klimatfrågan och stimulera till långsiktig effektiv energianvändning.

– Vi vill inspirera alla att använda energi på ett smartare sätt och arbetar aktivt med det. Till exempel med Energiguiden, säger Eva Vitell, tillförordnad miljöchef för Vattenfall i Norden.

– Vattenfall, med verksamhet i länder med stort beroende av fossila energikällor, har självt en stor utmaning att minska klimatpåverkan. Våra långsiktiga mål att minska utsläppen av koldioxid arbetar vi med idag genom investeringar i förnybar energi, kärnkraft och kolkraft med CCS (Carbon capture and storage), säger Eva Vitell.

Under Earth Hour släcker Vattenfall så mycket belysning som möjligt, med hänsyn till bibehållen säkerhet på bland annat kraftverken.

Fakta Earth Hour

Earth Hour startade år 2007 i Sydney, Australien, på initiativ av Världsnaturfonden, WWF. Syftet var att uppmärksamma landets beslutsfattare kring klimatfrågan, eftersom Australien drabbats svårt av långvarig torka.

Det första Earth Hour resulterade i att två miljoner Sydneybor och två tusen företag släckte ljuset. Nyheten spreds över världen.

Förra året anordnades Earth Hour i 88 länder och blev världens största klimatmanifestation, som beräknas ha nått närmare en miljard människor. Manifestationen har bidragit till ett ökat klimatengagemang, ett ökat intresse för miljöfrågor och en starkare känsla av gemenskap.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.