Nyhet | 2010-03-25 | 10:29

Lamporna släcks för miljön

Lördagen den 27 mars klockan 20.30 genomförs Earth Hour, världens största klimatmanifestation. Över hela världen släcker då privatpersoner, organisationer, företag och städer ljuset under en timme. Vattenfall deltar också för att markera sitt stöd för initiativet. Earth Hour betyder mer än att bara släcka ljuset under en timme. Det handlar om att påverka beslutsfattare i klimatfrågan och stimulera till långsiktig effektiv energianvändning. – Vi vill inspirera alla att använda energi på ett smartare sätt och arbetar aktivt med det. Till exempel med Energiguiden, säger Eva Vitell, tillförordnad miljöchef för Vattenfall i Norden. – Vattenfall, med verksamhet i länder med stort beroende av fossila energikällor, har självt en stor utmaning att minska klimatpåverkan. Våra långsiktiga mål att minska utsläppen av koldioxid arbetar vi med idag genom investeringar i förnybar energi, kärnkraft och kolkraft med CCS (Carbon capture and storage), säger Eva Vitell. Under Earth Hour släcker Vattenfall så mycket belysning som möjligt, med hänsyn till bibehållen säkerhet på bland annat kraftverken. [caption id="attachment_5056" align="alignleft" width="250" caption="Under förra årets Earth Hour slocknade Globen i Stockholm"][/caption] [caption id="attachment_5054" align="alignright" width="250" caption="Globen under Earth Hour 2009, bilder från WWF"][/caption]