Nyhet | 2012-02-27 | 11:00

Landstinget och Vattenfall samarbetar om att minska koldioxidutsläpp

Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala kommer att öka andelen förnybara bränslen. Det blir effekten av att landstinget i Uppsala län satsar på att minska klimatpåverkande utsläpp från sin uppvärmning.

Landstinget i Uppsala har tecknat avtal med Vattenfall AB om att köpa koldioxidneutral fjärrvärme. Hälften av landstingets fastighetsbestånd i Uppsala berörs, däribland Akademiska sjukhuset, Samariterhemmet och Ulleråker.  

- Avtalet med Vattenfall Värme betyder att vi halverar våra utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet. Vår vision är att landstinget ska vara fossilbränslefritt år 2020, så det här avtalet är ett viktigt steg på vägen. Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen från uppvärmningen med 25 procent till år 2014 och vi är glada att vi genom avtalet med Vattenfall kommer att kunna uppfylla och överträffa målet med råge, säger Ludvig Larsson (FP), ordförande i produktionsstyrelsen.  

Som en direkt följd av avtalet kommer fjärrvärmeverket att ändra sammansättningen av de bränslen som används i fjärrvärmeproduktionen i Uppsala, för att uppfylla landstingets krav. Mängden torv ska minskas och i stället ska det eldas med FSC-märkt träpellets, som är ett förnybart bränsle.  

- Vi blandar in mer träbränsle utöver vår grundplan för ökad träinblandning och genom den här lösningen kan vi  tillsammans snabbare minska koldioxidutsläppen i Uppsala, säger Adrian Berg von Linde, chef, Vattenfall Värme Uppsala.  

Vattenfall Värmes stora kunder i Uppsala har efterfrågat fjärrvärme med mindre miljöpåverkan än den som hittills har producerats. Efter dialog med ett antal kunder, däribland landstinget, löstes detta med en koldioxidkompenserad fjärrvärme från avfallsförbränningen i Uppsala. Den delen i avfallet som inte är förnybar, det vill säga plasten, kompenseras genom att mängden träbränsle i den totala bränslemixen ökas utöver den redan inplanerade mängden*.  

- Det är mycket glädjande att få teckna det här avtalet med landstinget i Uppsala län, där vi tillsammans har arbetat fram en lösning som tillfredsställer bägge parter, säger Adrian Berg von Linde.    

För vidare ytterligare information, kontakta:
Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Värme Uppsala,
tel: 0702-46 71 49
Ludvig Larsson (FP), ordförande i produktionsstyrelsen, landstinget i Uppsala län, tel: 0706-11 25 75

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, Press 

* Kompensationen är avgränsad till de direkta koldioxidutsläppen i Vattenfall Värmes fjärrvärmeproduktion i Uppsala.

Ladda ned pressmeddelandet (PDF 78 kB)