Nyhet | 2013-08-08 | 10:00

Lång revision med varierande jobb

10 augusti startar Ringhals 3 sin revision som är planerad till tre månader och den längsta på Ringhals i år. Det kommer att handla om allt ifrån arbeten med betong och seismik till säkerhetshöjning för härdnödkylningen under avställningsdrift och nytt innertak i kontrollrummet.

– Det jobb som är tidsstyrande för revisionen är betongåtgärderna nere i hjälpkylsystemets sumpar, de utrymmen där pumparna sitter, berättar Kjell Svensson revisionsledare.
Det är en trång och krävande arbetsmiljö men goda erfarenheter finns från motsvarande jobb som Ringhals 4 gjorde 2011.

Hack i häl tidsmässigt ligger RH/SP-projektet som gör säkerhetshöjande åtgärder i härdnödkylningen för avställningsdriften. Det är kylsystemet för avställd reaktor (RH) och sprinklersystemet (SP) för reaktorinneslutningen som byggs ihop.
– Mycket har förberetts under drift och det mekaniska arbetet är i princip klart. Nu återstår installationen med mycket arbete med el och instrument- och kontrollutrustning, förklarar Anders Karlsson revisionsplanerare.
De ser fram emot provdriften som görs när härden ännu är urladdad och hoppas att allt fungerar som tänkt. Motsvarande jobb ska göras kommande år på både Ringhals 2 och 4.

Revisionsplanerare Anders Karlsson och revisionsledare Kjell Svensson
 Revisionsplanerare Anders Karlsson och revisionsledare Kjell Svensson

Seismikarbeten i relärum
I relärummen fortsätter förra årets seismikarbeten. Reläer byts ut mot jordbävningssäkra och alla skåp förankras så att de också är jordbävningssäkrade.
– Det ställer krav på god logistik när många ska jobba i relärummen samtidigt och vi dessutom har RH/SP-projektet där, men det brukar fungera bra, säger Kjell.
Skåpen i de olika ställverken ska också jordbävningssäkras i varje sub.

I relärummen fortsätter seismikarbetena från förra året. 
I relärummen fortsätter seismikarbetena från förra året.

Kontrollrummet ska få nytt innertak, ventilation och belysning. Med ställningar inne i kontrollrummet byggs ett extra våningsplan med lägre takhöjd där montörerna kan arbeta med att få det nya taket och utrustning på plats samtidigt som kontrollrumspersonalen ska jobba som vanligt samtidigt undertill.

I reaktorinneslutningen ska golvet på 115-planet bytas och målas med epoxy. Det görs bit för bit i tält för att synkas med övriga arbeten och till hjälp finns en koordinator som håller ihop arbetet. Under hela revisionen finns också en särskild Housekeepingansvarig som hjälper till att förebygga arbetsolyckor.

Betongjobb i kylvattentunnlarna
Två stora jobb är likadana som på fyrans revision. Det ena är att montera en vortexbrytare i borvattentanken (RWST) för att motverka virvelbildning. Det andra att dränera utloppstunneln mellan turbinanläggningen och svallschaktet för att inspektera betong och armeringar. Eftersom treans revision är längre kommer också en hel del att åtgärdas, framförallt i mittenschaktet från turbin där man känner till att det finns skador i betongen.

Utloppstunnlarna mellan turbin och svallschaktet ska inspekteras och åtgärdas – bilden är från Ringhals 4 tidigare i somras.
Utloppstunnlarna mellan turbin och svallschaktet ska inspekteras och åtgärdas – bilden är från Ringhals 4 tidigare i somras.

– Vid en lång revision gäller det att alla orkar hålla fart och engagemang hela vägen. Vi är glada att alla kan komma utvilade och med nyladdade batterier efter semestrarna för det känns som goda förutsättningar för att få en väl genomförd revision, avslutar Kjell och Anders.

Text: Charlotta Eldelind, Foto: Börje Försäter och Charlotta Eldelind