Nyhet | 2013-04-25 | 14:05

Långsiktigt och ansvarsfullt ägande i fokus

Vattenfall är och vill vara en långsiktig ägare av Nuon. När Vattenfall 2009 köpte företaget bildades därför en gemensam stiftelse med säljarna, nederländska kommuner och regioner. Stiftelsen bevakar sociala ansvarsfrågor. Alla beslut som rör driften av verksamheten fattas huvudsakligen på kommersiella grunder av Vattenfalls ledning.  Nuon Energy Public Assurance Foundation är namnet på den stiftelse som inrättades för att övervaka avtalet med Vattenfall. Organet består av en representant från Nuon, en från Vattenfall och en oberoende ordförande som väljs gemensamt av företagsrepresentanterna.  - Stiftelsen innebär ett ömsesidigt ansvarstagande för den holländska verksamheten. Alla beslut som rör driften i Nuon fattas huvudsakligen på kommersiella grunder. Vattenfall vill vara en långsiktig och socialt ansvarstagande ägare av Nuon. Samarbetet i stiftelsen har varit mycket konstruktivt, förklarar Vattenfalls vd Øystein Løseth. Beslut på kommersiella grunder I samband med köpet av Nuon 2009 offentliggjordes huvudpunkterna i en överenskommelse mellan köpare och säljare om bildandet av Nuon Energy Public Assurance Foundation och att parterna var överens om att: investeringarna i tillgångar för el- och gasproduktion skulle fortsätta, att Nuons kontor skulle förbli på dess dåvarande läge, en långsiktig strategi för förnybar energiproduktion och att Nuons varumärke skulle leva vidare i fyra år.  Anne Gynnerstedt, Vattenfalls chefsjurist, säger:  - Det är inte ovanligt att en överenskommelse om hållbarhet som denna ingås vid liknande företagsaffärer. Men det har inte hindrat Vattenfall från att fatta önskade kommersiella beslut. Vi har bland annat reducerat personal på huvudkontoret i Nederländerna. Under 2011 förändrades Vattenfall till att bli en matrisorganisation där Nuon-bolagen integrerades med resten av Vattenfall. Under 2011 såldes även Nuon Exploration and Production B.V. (E&P). Svenska Dagbladet (SvD) fortsätter i dag rapporteringen om Vattenfalls köp av Nuon. Läs artikeln här