Nyhet | 2008-02-04 | 10:45

Längsta laxtrappan i Sverige

Vattenfall har påbörjat bygget av Sveriges längsta laxtrappa vid Norrforsdammen utanför Umeå. Lagom till fiskens vandring till lekplatserna våren 2009 kommer trappan att vara färdig.

Vattnet från Ume älv till Stornorrfors kraftverk utanför Umeå regleras vid Norrforsdammen omkring tre kilometer från kraftverket. I anslutning till dammen byggs nu en laxtrappa som ska hjälpa laxen att ta sig uppströms förbi dammen till sina naturliga lekplatser.

Trappan blir omkring 300 meter lång och består av 76 trappsteg. Varje trappsteg gjuts i betong och blir tre meter långt och med ett vattendjup på två meter. Själva steget som fisken ska ta sig upp för blir tre decimeter.

Den gamla trappan fungerar idag parallellt med att den nya byggs, men i höst kommer den gamla att rivas och den nya omedelbart att börja användas. Under våren 2009, lagom till fiskens vandring till lekplatserna, kommer den nya laxtrappan att vara färdig.

Stornorrfors genomgår sedan sommaren 2007 en omfattande ombyggnad. Den nya laxtrappan är en del av de fiskevårdande åtgärder som Vattenfall har förbundit sig att genomföra vid dammen.

Ombyggnaden av Stornorrfors vattenkraftverk