Nyhet | 2009-06-11 | 17:26

Långt kvar till politisk enighet om lösning på klimatproblemen

När Vattenfall samlade representanter för tre länder i en paneldiskussion om de politiska utmaningarna kring klimatet såg alla positivt på framtidsutsikterna. Samtidigt stod det klart att FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december står inför stora utmaningar när det gäller att hitta en samsyn. John Ashton, den brittiska regeringens klimatrepresentant, menade att det behövs kraftfulla och gemensamma politiska åtgärder för att klimatfrågan ska kunna lösas. - Vi vet att vi måste ha ett koldioxidneutralt system till år 2050 och det är bara politiken som kan lösa den knuten. Det gäller inte minst de enorma investeringar som ett nytt energisystem kräver, sa han. EU har kommit överens om att sänka koldioxidutsläppen med 20 procent till 2020 och det är en viktig byggsten, menade Ashton, men betonade att resten av världen också måste vara med för att göra verklig skillnad. - Vi har ett mycket tufft politiskt arbete framför oss - idag är jordens länder långt ifrån eniga om målet och hur vi ska nå dit, sa han. Polens klimatambassadör Januzs Reiter, var överens med Ashton om behovet av att minska koldioxidutsläppen. Men han sa att olika länder har olika förutsättningar och menade att en överenskommelse i Köpenhamn behöver utformas så att ländernas väg till målet tillåts att variera. - Polens kraftproduktion är kolbaserad och vi har stora kolresurser i landet. Ändå släpper vi ut mindre koldioxid per person än andra europeiska länder. Vi har en kort historia av ekonomisk utveckling och ser ingen anledning att ge upp våra ambitioner att konsumera mer, sa han. Han betonade ändå vikten av EU:s 2020 mål och sa att unionen hade anledning att vara stolt över det gemensamma avtalet. Han menade att nya energisnålare lösningar skulle bidra till koldioxidminskningen framöver. Michael Oppenheimer, professor på Princetons miljöinstitut, beskrev USA som ett land som vacklade mellan Polens och EU:s ståndpunkter, där den politiska debatten fortfarande var kvar på samma punkt som för tolv år sedan. Men det finns även starka positiva tecken, sa han. - Den nya administrationen har signalerat att de tar klimatfrågan på allvar. Och USA behöver ett utsläppsprogram med harmoniserade nivåer mellan staterna för att vi ska klara målen, sa han. Oppenheimer sa dock att den politiska processen i USA inte kommer att hinna arbeta klart före Köpenhamnmötet, men att kongressbeslut kommer att komma. - Det tar lite tid, men jag ber om tålamod, för USA är på väg åt rätt håll, sa Michael Oppenheimer.