Nyhet | 2008-04-14 | 13:00

Lärare hämtar inspiration i Forsmark

Förväntningarna är höga när ett 20-tal lärare från Östhammars kommun samlas i Natur & Teknikskolans lokaler i Forsmarks bruk. Här ska de få lära sig nya arbetssätt på temat naturvetenskap och teknik.

Teknik behöver inte vara krångligt, tvärtom. Det kan integreras i varje skolämne och appliceras i många olika sammanhang. Till exempel genom att låta eleverna experimentera och praktiskt prova sig fram för att hitta lösningar på problem.
- Teknik är ett viktigt men ofta underskattat ämne i skolan. Men det är lätt att skapa lust och engagemang kring ämnet vilket ofta bidrar till en effektiv inlärning, säger Ninni Jansson.

Anja Murén Gille och Ninnie Jansson från Natur & Teknikskolan

Anja Murén Gille och Ninnie Jansson från Natur & Teknikskolan i Östhammars kommun arrangerar klassbesök, studiedagar och inspirationsträffar för att öka lärare och elevers intresse för naturvetenskap och teknik.

Det är Ninni Jansson, tillsammans med naturpedagogen Anja Murén Gille, som bjudit in till eftermiddagens inspirationsträff i Forsmark. Deltagarna kommer från skolor i Östhammars kommun. På dagordningen står bland annat prova på-aktiviteter vid tre olika stationer.

Ninnie Jansson redogör för två lärare hur en ångmaskin fungerar och hur processen kan jämföras med den i ett kärnkraftverk.

Angela Pettersson och Britt-Marie Eriksson, som båda jobbar i Snesslinge skola, har redan börjat arbeta med olika temaarbeten om energi. Nu tar de tillfället i akt att förkovra sig ytterligare, till exempel genom att bekanta sig med en ångmaskin.
- Med maskinens hjälp kan man på ett enkelt sätt visa och förklara för eleverna hur vattenångan förvandlas till ett mekaniskt arbete, säger Ninnie Jansson. Processen kan jämföras med den i ett kärnkraftverk, där ångan leds till en turbin som börjar snurra. Turbinaxeln är kopplad till en generator som i sin tur skapar elektricitet.

Lärare hämtar inspiration

Lärare på Edsskolan i Östhammar hjälps åt att bygga en vattenbana för barkbåtar i samband med inspirationsträffen för lärare, som hölls i Forsmarks bruk.

Lärarna prova på att bygga och köra barkbåtar

Vid en annan station får lärarna prova på att bygga och köra barkbåtar i en vattenbana som senare kan kompletteras med dammluckor, vattenhjul och andra tekniska konstruktioner. Lärarna som bygger vattenbanan blir snart varse att det är viktigt med rätt fallhöjd för att det hela ska fungera. De får även tillfälle att studera kugghjul i den gamla kvarnen, lära sig ”enkla maskiner” som hävstång, block och talja.

Inspirationsträffen i Forsmark bjöd även tillfälle för ett besök i bruksmuseet och i El & Experimentverkstaden som öppnar för säsongen i slutet av juni. Hit kan familjer och andra intresserade komma för att experimentera och lära sig mer om energi.
- Genom eget engagemang stimuleras barn och ungdomar till upplevelser, vilket hjälper dem att komma ihåg nyvunnen kunskap. Det är en bra inlärningsmetod, slår Ninnie Jansson fast.

Vilken betydelse har det för undervisningen i skolan att lokala företag bjuder in lärare och elever till studiebesök och medverkar till inspirationsträffar av det här slaget?

Angela Pettersson, lärare i Snesslinge skola:
- Det känns roligt lyfta fram lokala företeelser och skapa förståelse för verksamhet som finns i elevernas närområde. Tidigare har vi bland annat bjudit in föräldrar som jobbar på kärnkraftverket till skolan samt tittat på film om kärnkraft.

Britt-Marie Eriksson, lärare i Snesslinge skola:
- Det har stor betydelse med tanke på skolans begränsade budget. Dessutom är det bra att barnen får lära känna företaget som mångas föräldrar jobbar på. Vi vill gärna att eleverna ska lära känna sitt närsamhälle bättre.

Margareta Rahm Jansson, lärare på Edsskolan:
- Det är toppen. Att ta in ny kunskap utifrån innebär ett annat sätt att undervisa än det vi annars använder oss av. Förhoppningsvis får företaget också något tillbaka eftersom eleverna lär känna en stor, närbelägen och i framtiden potentiell arbetsgivare.