Nyhet | 2008-10-16 | 15:25

Lars G Josefsson tackar för allt engagemang

Vill så här mitt i vårt klimatinitiativ sända ett tack till er alla som bidrar med synpunkter, kritik och idéer till mig och Vattenfall. Vi vill med vårt initiativ engagera och jag är glad att vi också gör det!

Vattenfall försöker inte vara världens samvete med hjälp av klimatinitiativet som för närvarande pågår.

Vår ambition är att ta ett stort ansvar för lösningen av vår tids stora problem, klimatfrågan. Vi tror att det måste ske i samverkan mellan politik, näringsliv och medborgare i alla länder. Vattenfall genomför stora satsningar på våra egna, nuvarande och framtida, kraftverk genom mycket stora investeringar i teknik och utveckling.

Vi har också, som första större kraftföretag i världen, gjort ett åtagande att vara koldioxidneutrala till 2050. Vi är övertygade om att vi kan leva upp till detta ambitiösa mål. Genom att göra det kan vi också motivera andra att göra detsamma.

Vi är även starkt engagerade tillsammans med det globala näringslivet för att tillsammans med de politiska företrädarna skapa ett regelverk som gör att klimatproblemet kan lösas. Med det pågående klimatinitiativet vill vi skapa en möjlighet för enskilda individer att uttrycka en åsikt om viktiga förutsättningar för lösningen av klimatfrågan.

Vi är naturligtvis väl medvetna om att kolförbrännning förorsakar utsläpp av koldioxid. Men är man en del av problemet så kan man också bli en del av lösningen. Det är därför Vattenfall investerar stort, och är världsledande, på ny teknik som fångar in koldioxiden vid kolförbränning och därmed löser problemet.

Med dessa ord hoppas jag att du förstår att vi tycker att vi är precis "rätt man" för detta engagemang.

Läs gärna med om vad vi gör här på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Lars G Josefsson