Nyhet | 2011-11-04 | 09:05

Lars G Nordström bekräftar Vattenfalls strategi

Omvandlingen till att bli ett stort europeiskt energibolag gick fort. Många svenskar har kvar bilden av ett Vattenfall som statligt affärsverk med vatten- och kärnkraft i portföljen. Föreställningen lever och leder med jämna mellanrum till häftig kritik i Sverige mot företagets verksamhet utomlands. Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström försvarar strategin. I dag fredag den 4 november publicerar det svenska nyhetsmagasinet Fokus ett utförligt reportage om Vattenfall. Artikeln innehåller en kritisk genomgång av företagets senaste tio år och reportern har bland annat intervjuat Vattenfalls vd Øystein Løseth och styrelseordförande Lars G Nordström. Den senare vänder sig mot en felaktig tolkning av sina citat i tidningens uppslag som ifrågasätter Vattenfalls framtid i Tyskland. - Det dras felaktiga slutsatser i artikeln. Vår strategi ligger fast: Vi har tre kärnmarknader och Tyskland är en av dem. Den marknaden är och kommer att förbli viktig för Vattenfall. [caption id="attachment_11443" align="alignleft" width="224" caption="Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström."]Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström.[/caption] En bild av ett företag i kris målas upp i artikeln där tillgångar utanför kärnmarknaderna måste säljas för att rädda ekonomin. Två huvudsakliga orsaker som hänger ihop ligger i reportaget bakom den nuvarande krisen: expansionen i Europa under 2000-talet och en energiproduktion med hög CO2-belastning utanför Sverige. En del av Vattenfalls strategiska inriktning är att minska CO2-exponeringen och att växa inom energiproduktion med låg klimatpåverkan och naturgas. Målsättningen är att minska CO2-exponeringen till 65 miljoner ton per år till 2020. Det tyska regeringsbeslutet från i våras om att fasa ut kärnkraften till 2022 innebär utmaningar men också möjligheter för Vattenfall. I Fokus säger Lars G Nordström att ”När betingelserna ändras måste man naturligtvis fundera på om vi ska vara kvar i området. Det hänger på om vi kan hitta fortsatt lönsamhet. Tyskland är mycket svårare än vad man tror”. Reportern tolkar det som att det inte är säkert att Vattenfall kommer att bli kvar i Tyskland - en tolkning som Lars G Nordström tydligt tillbakavisar.