Nyhet | 2013-04-22 | 10:52

Lars G Nordström om nytt kapitel för Vattenfall

Styrelseordförande Lars G Nordström skriver i dag (22 april) i en debattartikel i Dagens Nyheter att förändringarna på energimarknaden kraftigt har förändrat förutsättningarna för Vattenfalls verksamhet. Han skriver att ”insikterna om dagens energimarknader har fått tidigare strategi och agerande att framstå på ett mindre självklart sätt i dag”. [caption id="attachment_11443" align="alignright" width="196"]Lars G Nordström Lars G Nordström[/caption] Lars G Nordström skriver på debattsidan att ett nytt kapitel för Vattenfall nu har börjat. Mot bakgrund av dagens situation var köpet av Nuon för dyrt enligt Nordström som även tar upp det nedlagda biomassa-projektet i Liberia, ”Uppsåtet var gott, men det blev fel och det hade naturligtvis varit bättre om Vattenfall aldrig gett sig in i detta projekt.” Efterfrågan på el Den förändrade energimarknaden har kraftigt förändrat förutsättningarna för Vattenfalls verksamhet enligt Lars G Nordström. ”Möjligheterna till synergi­effekter av att äga produktionsanläggningar i olika delar av Europa, utan möjlighet till överföring av el över gränserna, är mer begränsade än vad man trodde för några år sedan. Trots tal om ökad europeisk integration talar verkligheten snarare för en ökad nationalisering av energipolitiken, där Tysklands omsvängning kring kärn-kraften är ett tydligt exempel. Stigande elpriser till följd av en fungerande europeisk handel med utsläppsrätter har inte slagit in. I stället ser vi i dag historiskt låga elpriser… Efterfrågan på el har inte återhämtat sig sedan 2008 och dagens prisnivå på utsläppsrätter under fem euro per ton koldioxid är rekordlåg, långt under de nivåer som krävs för att systemet ska vara effektivt.” God förmåga till omställning Trots de dramatiskt förändrade förutsättningara har Vattenfall visat en god förmåga till omställning enligt Nordström. ”Under 2012 slutfördes ett kostnadsbesparings-program om 6 miljarder kronor och Vattenfall kunde lämna en utdelning till ägaren – staten – på 6,8 miljarder kronor. Vattenfall har även arbetat med de områden där vi tidigare fått berättigad kritik: Även om Vattenfall genomfört omfattande ombyggnadsprogram av kärnkraftverken så har vi haft en bristande ”operational excellence” och det har funnits fog för kritik. Detta är nu huvudsakligen åtgärdat. 2012 var såväl elproduktion som tillgänglighet på mycket höga nivåer. Vattenfalls ersättningssystem och ersättningskultur var alltför länge utan samklang med omvärldens förväntningar, vilket bland annat ledde till slitningar i relationerna med ägaren. Detta är nu åtgärdat och det finns tydlighet i vad som gäller.” Två vägar Lars G Nordström öppnar nu upp för avyttringar och samägande av produktions-anläggningar. ”Det finns två vägar, avyttringar av verksamheten inom en hel marknad, som skett i Polen och Belgien, eller avyttringar av hela eller delar av en produktionsanläggning, som aviserats beträffande det brunkolsbaserade kraftvärmeverket i Lippendorf utanför Leipzig.