Nyhet | 2008-03-28 | 10:16

Lars Westerberg föreslås till ny styrelseordförande i Vattenfall

Till årsstämman den 29 april kommer Lars Westerberg att nomineras till ny styrelseordförande i Vattenfall efter ordföranden Dag Klackenberg som efter sju år som styrelseordförande avböjt omval.

- Lars Westerberg är en person med rätt kompetenser för det läge som Vattenfall befinner sig i. Med brett industriellt kunnande från internationella koncerner, erfarenhet av att driva förändringsprocesser, samt arbete med klimat- och energifrågor, säger näringsminister Maud Olofsson.

Lars Westerberg är styrelseordförande i Autoliv, där han tidigare även varit VD, samt i Husqvarna. Han är också styrelseledamot bland annat i SSAB och Volvo.

Till ny styrelseledamot kommer även Eli Arnstad att nomineras. Eli Arnstad har tidigare bland annat varit chef för Enova i Norge, ett bolag med uppgift att främja en hållbar energiomställning. Hon är styrelseledamot i bland annat Posten Norge samt vice ordförande i Sparebank 1 Midt-Norge.

Vattenfall ägs till 100 procent av staten och förvaltas av Näringsdepartementet. Vattenfall är Europas fjärde största elproducent med verksamhet i Danmark, Finland, Polen, Sverige och Tyskland, med drygt 32 000 anställda och med cirka 5 miljoner elkunder.

Källa: Näringsdepartementet, pressmeddelande 26 mars 2008