Nyhet | 2009-06-26 | 10:20

Laserskannade terrängmodeller ger fördelar för vindkraftverk

Företag som projekterar vindkraftverk har behov av exakta modeller av terrängen där verken ska placeras. Dessa modeller kan Vattenfall Power Consultant ta fram genom laserskanning och databehandling.

Laserskannade terrängmodeller ger fördelar för vindkraftverk

För att kunna beräkna dels den rätta placeringen av ett vindkraftverk och dels hur mycket el det kan producera, krävs exakta modeller av landskapet runt om den plats där verket ska stå. Höjder, men också vegetation och befintliga byggnader, kan påverka hur väl vinden når fram till vindkraftverket.

Vid laserskanning använder man en laser som från ett flygplan eller en helikopter skannar marken nedanför med ett stort antal laserpulser. De reflekterande pulserna läses av, ungefär som i ett ekolod, och man samlar på relativt kort tid in stora datamängder som sedan behandlas för att bli till en digital terrängmodell.

Tekniken kräver noggrann flygning och hjälp av avancerad GPS-teknik för att hela tiden hålla reda på flygplanets eller helikopterns exakta position. Ofta tar man samtidigt digitala flygbilder av de markområden som skannas.

– Vi har underkonsulter som sköter flygningen och skanningen, medan vi processar de stora datamängderna till en användbar digital modell i något format som passar kunden, oftast för användning i CADeller GIS-system, berättar Mats Nyborg.

En fördel med laserskanning är att man inte bara får en modell av terrängen, utan också av växtligheten och eventuella byggnader i området. Modellen blir mycket noggrann – en normal upplösning är 10 centimeter i höjdled, men det är fullt möjligt att få en upplösning på någon enstaka centimeter.

Förutom för utplacering av vindkraftverk används tekniken också vid planering av vägar, och då även vägar i vindkraftparker.

– Ett vanligt användningsområde är också för så kallade siktanalyser, det vill säga man beräknar varifrån vindkraftverket kommer att synas när det byggts, konstaterar Mats Nyborg. Sedan kan man presentera detta för exempelvis de boende i området.

Kontakt:
Mats Nyborg, telefon: 031 - 62 97 20

mats.nyborg@vattenfall.com