Nyhet | 2011-04-08 | 12:20

Ledningen kommenterar Øystein Løseths pension

Vattenfall redovisar fakta om Øystein Løseths pensionsavtal. Fakta om Øystein Løseths avtal På en punkt skiljer sig Øystein Løseths avtal från andra statliga vd:ar – Øystein Løseth är inte tillsvidareanställd utan har ett tidsbestämt kontrakt som sträcker sig till den 31 mars 2015. Det är samma typ av avtal Øystein Løseth hade tidigare som vd för Nuon när Vattenfall köpte bolaget 2009. Det finns dock inget samband mellan Øystein Løseths avtal och de hårt kritiserade tyska chefernas fallskärmar. Han får inte lön för hela sin anställning vid en uppsägning, utan han har sex månaders uppsägningstid samt 18 månaders avgångsvederlag vilket är helt enligt regeringens riktlinjer. Skulle styrelsen efter hans fem års förordnande välja att därefter inte förlänga hans uppdrag, uppstår inga andra eller nya kostnader. Det är styrelsen som ett och ett halvt år innan vd:s avtal går ut fattar beslut om avtalet ska förlängas eller inte. Väljer Øystein Løseth att gå i pension efter 57 års ålder uppstår inga merkostnader för Vattenfall. När Øystein Løseth år 2010 tillträdde sin tjänst fick han en årslön på 12,5 miljoner kronor. Varje år sker en förhandling om lönen och för 2011 har Øystein Løseth valt att avstå löneökning. Utöver lönen har han en pensionspremie som motsvarar 30 procent av hans fasta lön vilket är helt i enlighet med regeringens riktlinjer. I likhet med alla arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden med premiebestämd pension, kan Øystein Løseth enligt inkomstskattelagen välja att ta ut tjänstepension från 57 års ålder. Utbetalningstiden är enligt inkomstskattelagen minst fem år.  Fakta om pensionsavtal: Det finns två olika typer av tjänstepension. Förmånsbestämd pension I en förmånsbestämd pension är du garanterad pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Premiebestämd pension Har du en premiebestämd pension betalar arbetsgivaren in en summa som motsvarar en viss procent av din lön. Pensionens storlek bestäms av hur mycket arbetsgivaren betalar in, vilken avkastning insatta pengar har gett och hur stora förvaltningsavgifter som tas ut.