Nyhet | 2013-07-01 | 12:50

Lillgrund åter i drift efter kabelfel

Vindkraftparken Lillgrund, som har stått stilla sedan 12 maj, är nu igång igen – tidigare än beräknat. Det kabelfel som orsakade stoppet är avhjälpt. – Vi räknar med att vara i full drift inom några dagar, säger platschefen Fredrik Forslund. De första 17 vindkraftverken (av totalt 48) på Lillgrund startades under förmiddagen 1 juli. De övriga kommer att tas i drift under de närmaste dygnen. Av den sju kilometer långa sjökabeln har 75 meter bytts ut. Den nya kabeln lades på plats på sjöbotten under kontrollerade former på lördagskvällen 29 juni, 4,7 dygn före tidplan. ABB i Karlskrona, som har tillverkat kabeln, har också skarvat den nya kabeln. Efter att denna lagts på plats, testade Vattenfall den med godkänt resultat, varefter både kabeln och transformatorn spänningssattes. Kabeln testades sedan ytterligare 24 timmar utan last och de 17 turbinerna värmdes upp och torkades ut för att kunna startas. – Det blåste rätt häftigt, över 15 sekundmeter, vilket gjorde att vi avvaktade till på söndagskvällen med kontroll av turbiner och substationen. Den hårda vinden gjorde att även det specialutrustade servicefartyget m/s Vina låg kvar till ankars, hon avseglade sent söndag kväll mot Kalundborg. Men nu när turbinerna går igång är det nästan ingen vind, säger Fredrik Forslund. – ABB och alla i projektet har gjort ett fantastiskt arbete både när det gäller säkerhet, kvalité och tid, säger han. [caption id="attachment_19909" align="alignleft" width="259"]Vindkraftparken Lillgrund, som har stått stilla sedan 12 maj, är nu igång igen – tidigare än beräknat. Vindkraftparken Lillgrund, som har stått stilla sedan 12 maj, är nu igång igen – tidigare än beräknat.[/caption] Oberoende analys Det sju veckor långa produktionsstoppet i Lillgrund berodde på ett plötsligt kabelfel den 12 maj. Orsaken kan fastställas först sedan den utbytta kabelbiten analyserats, vilket kan ske först efter sommarsemestrarna. Men felet berodde inte på en felaktig ankring, som det tidigare spekulerats om, framhåller Fredrik Forslund. – Ett oberoende företag ska analysera kabeln. Vi kan inte uttala oss om orsaken och eventuella åtgärder förrän vi har fått analysresultat och analyssvaret, säger han. Läs Sydsvenskans artikel om helgens reparationsarbete.