Nyhet | 2008-03-26 | 08:14

Lillgrund snurrar vidare

Sedan några månader står alla vindkraftverk på plats i Vattenfalls vindkraftpark Lillgrund. Det är Sveriges största vindkraftpark och den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen.

Under året beräknas Lillgrund kunna producera ca 330 GWh förnybar el, vilket motsvarar behovet av hushållsel till drygt 60 000 hem.

Vindkraftverken

De 48 vindkraftverken producerar över förväntan och parken fungerar mycket bra. Snart är alla finjusteringar klara och vi på Vattenfall tar då över driften från leverantören Siemens.

Ändrat ägande av Vattenfalls vindkraftstillgångar

Vattenfall AB har överlåtit alla vindkrafttillgångar till det nybildade dotterbolaget Vattenfall Vindkraft AB. Det innebär att Vattenfall Vindkraft AB numera äger vindkraftparken Lillgrund.

Vattenfalls satsning på vindkraft

Vattenfall tar en ledande roll i ökningen av förnybar energi i Sverige. Vattenfalls mål är en ökning med 10 TWh varav 8 TWh vindkraft till år 2016. Detta betyder investeringar på ca 40 miljarder.

För frågor angående ägarförhållandena går det bra att kontakta Agneta Wieslander, 08-699 88 44.