Nyhet | 2012-03-20 | 14:29

Liten brand på byggarbetsplatsen Diemen 34

En liten brand bröt ut på byggarbetsplatsen för kraftvärmeverket Diemen 34 i Diemen, Nederländerna, på tisdagsmorgonen den 20 mars. Branden var snabbt under kontroll. Orsaken till branden utreds för närvarande. När kraftvärmeverket Diemen 34 är färdigbyggt kommer det att ha en produktionskapacitet på 435 MW el och 260 MW värme. Den nya anläggningen kommer att kunna försörja cirka 750.000 hushåll med el och 25.000 hushåll med värme. Den beräknas vara i drift i slutet av 2012.