Nyhet | 2013-02-15 | 12:00

Litet utsläpp av olja på Ringhals

Under förmiddagen upptäcktes ett litet oljeutsläpp i en av Ringhals kylvattenkanaler. Det rör sig om ett par liter olja som har läckt ut.
Denna olja håller på att omhändertas. Orsaken till utsläppet undersöks och myndigheterna har kontaktas enligt gällande rutiner.

Uppdatering 2013-03-01
Undersökning visar att oljan kom från en dagvattenledning vid intagskanalen för kylvatten till Ringhals 3 och 4. Prov på oljan har skickats till laboratorium för analys.

Uppdatering 2013-03-19
Proverna som togs efter oljeläckaget har nu analyserats. Orsaken till läckaget är oklar, men baserat på analysresultatet kan avloppsreningsverket uteslutas som källa. Troligen har utsläppet skett utomhus och via en dagvattenbrunn har oljan kommit ut i kylvattenkanalen.