Nyhet | 2011-09-27 | 11:09

Livligt arbete på nedlagt kärnkraftverk

Barsebäck är det enda större kärnkraftverk i Sverige som har lagts ner efter politiska beslut. Vad gör man egentligen på ett nedlagt kärnkraftverk? Det är sex år sedan Barsebäcksverket slutade producera el. Därmed försvann 1.200 MW elproduktion. Effekthöjningarna på andra kärnkraftverk har inte kompenserat det bortfallet. Idag ägs anläggningen av EKS (E.on Kärnkraft Sverige), som ansvarar för rivningen, men nyttjanderätten och det kärntekniska tillståndet ligger hos Barsebäck kraft AB, ett dotterbolag i Vattenfallkoncernen som ansvarar för servicedriften. Vd för Barsebäck kraft är Per-Gunnar Ceder. [caption id="attachment_13315" align="alignleft" width="200" caption="Barsebäckverket."]Barsebäckverket.[/caption] På Ringhals pågår också en rad andra aktiviteter: rivningsplanering, affärsverksamhet, Ringhalsfilialen och utbildningsverksamhet. Rivningen startar 2020 Själva rivningen börjar först år 2020. Egentligen hade det bara behövts 3-4 års avställning, men man väntar tills buffertlagret vid SFR (Slutförvaret för radioaktivt rivningsavfall) i Forsmark, är klart att ta emot rivningsresterna. De flesta som idag arbetar på Barsebäck tillhör Ringhals projektfilial och arbetar helt med att modernisera anläggningarna i Ringhals för att möta de krav som ställs av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Affärsverksamhet och uthyrning av lokaler är en annan del av verksamheten. Man säljer reservdelar till andra kärnkraftverk och har till och med fått en förfrågan från utlandet om att köpa en hel turbin, men ännu är det oklart om den kan friklassas och flyttas, berättar han. Barsebäck har blivit träningsverk Som ett helt kärnkraftverk i bra skick utan pågående drift erbjuder Barsebäck också unika möjligheter för underhållsutbildning, som komplement till KSU:s tidigare driftutbildning. Kärnkraftverket har blivit ett träningsverk, där branschens utbildningsorganisation KSU (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB) bedriver utbildning, bland annat övning av momenten för bränslebyte.