Nyhet | 2011-02-16 | 15:06

Livskvalité att både bo och arbeta i Forsmark

Anna-Lena Westlund bor i Forsmarks bruk

Forsmarks bruk är ett av de bäst bevarade vallonbruken i Sverige. För att hålla bruket levande hyrs flera av husen ut, bland annat till medarbetare på kärnkraftverket.

Forsmarks bruk, som ligger några kilometer från kärnkraftverket, ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB. Årligen lägger företaget ner cirka tio miljoner kronor på renovering och underhåll av bruket.

Ambitionen är att bevara ett kulturarv med anor från 1500-talet, men också att hålla bruket levande. Flera av husen hyrs därför ut, bland annat till företagets anställda.

För närvarande bor ett hundratal personer i Forsmarks bruk. Tjugotalet av dem arbetar på kärnkraftverket och en av dessa är Anna-Lena Westlund. Hon har bott i bruket sedan 2008 och uppskattar såväl den vackra bruksmiljön som närheten till arbetet.

– Jag bosatte mig i Forsmarks bruk i samband med en arbetsintensiv period på Forsmark. När jag flyttade hit fick jag cykelavstånd till kärnkraftverket och dagarna blev genast längre när jag slapp restiden till och från jobbet, säger hon.

Vinter på Bruksgatani Forsmarks bruk

Anna-Lena Westlund bor i ”Ulla Fants hus” på Bruksgatan. Familjen af Ugglas lät behålla huset som fritidshus under en tid efter att de hade sålt bruket till Forsmarks Kraftgrupp AB år 1975.

Att det sägs att det spökar i en del av de gamla husen tar Anna-Lena med ro.

– Jag känner mig trygg här, säger hon och skrattar.

– Jag älskar det här huset och att bo i Forsmarks bruk.