Nyhet | 2008-09-22 | 14:00

Lokala säkerhetsnämnden

Lokala säkerhetskommittén på besök

Lokala säkerhetskommittén i Östhammars kommun på årligt besök i Forsmark.

Lokala säkerhetskommitten i Östhammars kommun förlägger årligen ett av sina möten i Forsmark. Denna gång informerade Karl-Fredrik Ingemarsson, chef för avdelningen för Säkerhet och Miljö ledamöterna om årets revisioner och domarna från miljödomstolen som kom i början på september.

Efter mötet fick ledamöterna besöka den nya inpasseringsbyggnaden för Forsmark 1 och 2 och se hur metalldetektorerna och röntgenutrustningen fungerar. De fick också chansen att prova på ”bombsniffern”.

Enligt svensk lag skall allmänheten ha möjlighet att få insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. För det finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftkommun. Den lokala säkerhetsnämnden ska vara en neutral informationskanal för alla som har frågor rörande verksamheten vid de kärntekniska anläggningarna.

Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag från kommunstyrelsen i Östhammar.

Ledamöterna - som alla är kommunpolitiker - har uppdraget att hålla sig underrättade om det kärntekniska säkerhetsarbetet som utförs eller planeras vid kärnkraftverken. De skall känna till hur beredskapen mot kärnkraftsolyckor är utformad vid kärnkraftverket. I uppdraget ingår också att hålla allmänheten informerad om det kärntekniska säkerhetsarbetet och om beredskapsplaneringen.

Text: Anne Fridlund
Foto: Sara Wahlgren

Till vänster: Lokala säkerhetskommitténs ordförande Anna_lena Söderblom provar på ”bombsniffern”. Th Ordförande i kommunfullmäktige i Tierps kommun, Bo Englund blir ”avsökt” av skyddsvakt.

Till vänster: Lokala säkerhetskommitténs ordförande Anna-Lena Söderblom provar på ”bombsniffern”. Till höger: Ordförande i kommunfullmäktige i Tierps kommun, Bo Englund blir ”avsökt” av skyddsvakt.

Läs mer

Vem kontrollerar kärnkraftverken?