Nyhet | 2013-07-05 | 09:00

Lokalt samarbete viktigt för vindkraftprojekt i Nordeuropa

Nära samarbete med lokala myndigheter och organisationer i kombination med att lokala företag anlitas är viktiga faktorer då Vattenfall genomför sina vindkraftparksprojekt i Nordeuropa. Vattenfall har bidragit till en förbättrad ekonomi i norra Skottland efter att ha tecknat ett avtal värt miljoner pund med ett lokalt byggföretag. Entreprenörer från den lilla staden Dingwall ska leverera konstruktionstjänster till Vattenfalls vindkraftpark Clashindarroch i östra Skottland. Piers Guy, Vattenfalls utvecklingschef vid Onshore Wind i Storbritannien: – Vattenfall gör affärer med skotska leverantörer där det är möjligt. Detta framhäver verkligen de fördelar som investeringar i landbaserade vindkraftparker innebär för den skotska ekonomin. Vi har haft kontakt med många företag i regionen under de två senaste åren, och allt eftersom byggnadsarbetet fortsätter väntar vi oss att många av dem kommer att hjälpa till att bygga Clashindarroch. De 18 vindkraftverken förväntas vara färdigbyggda, installerade och fullt driftklara under första halvan av 2015. Fergus Ewing, Skottlands näringsminister, sa: – Det här visar än en gång vilka fördelar industrin för förnybar energi kan innebära för allt fler inom leveranskedjan i Skottland. Det här projektet kommer inte bara att innebära en behövlig förstärkning av vår ekonomi, utan investeringen på 60 miljoner GBP ger också fler än 70 nya arbetstillfällen. Utveckla bästa möjliga vindkraftpark I Nederländerna har ett nytt Vattenfall/Nuon-projekt påbörjats där lokalt engagemang i kombination med ett samarbete med ECN, Nederländernas största forskningsinstitut inom energibranschen, ska leda till att Wieringermeer i Holland Kroon får bästa möjliga vindkraftpark. Nuon, ECN och Windcollectief Wieringermeer (en förening bestående av 35 enskilda vindkraftverksägare, Windkracht Wieringermeer) har skrivit under ett samarbetsavtal för att gemensamt börja uppföra en 350–400 MW vindkraftpark som ska förse 275 000 hushåll med förnybar el. Myndigheterna stödjer planen genom en så kallad ”Green Deal”, och enligt plan ska de första vindkraftverken uppföras 2017. Windkracht Wieringermeer kommer varje år att betala ett ännu ej bestämt belopp från vindkraftparkens intäkter till en lokal vindkraftsstiftelse. Denna stiftelse förvaltas av och för lokalbefolkningen och kan användas för att dra igång sociala initiativ och projekt som annars kanske inte blivit av på grund av bristande finansiering.