Nyhet | 2012-01-13 | 09:52

Lön för mödan på Forsmarks skola

Forsmarks skola

Forsmarks skola hamnar på tio i topplistan när det gäller löneutveckling för utexaminerade elever. Det visar statistik som Statistiska Centralbyrån, SCB, sammanställt på uppdrag av Svenskt näringsliv.

Medianlönen för elever som gått på Forsmarks låg enligt sammanställningen tio år efter examen på 410 500 kronor, vilket var den högsta medianlönen i Uppsala län och femte högst i Sverige.

Dagens och framtidens arbetsmarknad kräver konkurrenskraftiga medarbetare med rätt kunskaper och kompetenser. Det menar Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv och ansvarig för Svenskt Näringsliv webbsida Gymnasiekvalitet.se.

–Det finns stora skillnader i kvalitet mellan olika utbildningar. Det finns exempelvis program som leder till att det kan vara svårt att hitta jobb efter utbildningen samtidigt som det finns andra program där alla får jobb efter utbildningen, säger Johan Olsson.

Ungdomar som väljer att gå på Forsmarks skola får inte bara en utbildning med hög kvalitet. De får också en bättre löneutveckling än sina jämnåriga från andra skolor.

– Tittar man på löneläget tio år efter gymnasiet hamnar Naturvetenskapliga programmet på Forsmark skola högt: femte bäst i Sverige. Lönen förutsätter ju ett jobb och en stor del av eleverna får också jobb efter utbildningen på Forsmark skola många gånger efter att först ha gått på högskola eller universitet, säger Johan Olsson.
 
Forsmarks skola ägs och drivs av Forsmarks Kraftgrupp AB med Östhammars kommun som huvudman för skolan. Mer om skolan och undersökningen om lön i förhållande till val av gymnasieutbildning kan du läsa om via länkarna nedan.

Om Forsmarks skola

Pedagosiskt pris till Forsmarks skola

Forsmarks skola på Gymnasiekvalitet.se

Aftonbladets tio i topp-lista

Till Forsmarks skola