Nyhet | 2010-01-27 | 13:13

Lönsamt med brittisk vindkraft till havs

Goda vindförhållanden, generösare ersättningsnivåer och högre elpriser. Det är grundläggande faktorer som gör satsningar på havsbaserad vindkraft i Storbritannien, till exempel Thanet Offshore Wind och East Anglia Array, lönsamma. Men förutsättningarna ser inte likadana ut i hela Europa, vilket Kriegers Flak är ett exempel på. [caption id="attachment_3763" align="alignnone" width="324" caption="Vindkraftbyggnation vid Thanets vindkraftpark"]Vindkraftbyggnation vid Thanets vindkraftpark[/caption] Ersättningen för vindkraft som systemet med elcertifikat ger är i många fall för dålig för att bankerna ska bevilja lån till större projekt. Framförallt är det för dålig lönsamhet i de havsbaserade svenska projekten. – Det stämmer att de havsbaserade vindkraftprojekten i Sverige idag inte är lönsamma med dagens förutsättningar, säger Anders Dahl, chef BU Vindkraft. Kriegers Flak som tagits upp i media den senaste veckan är inget undantag. Men projektet är inte helt lagt på is utan vi har kommit långt i tillståndsprocessen och kommer att se till att få alla tillstånden på plats. Vi har några men saknar fortfarande ett antal och står därför inte inför ett skarpt investeringsbeslut. Den dagen vi har alla tillstånd kommer vi att ta ställning till rådande förhållanden och efter det får vi se hur vi går vidare.  [caption id="attachment_3778" align="alignright" width="179" caption="Anders Dahl"]Anders Dahl[/caption] Annorlunda situation i Storbritannien Anders Dahl påpekar att även Vattenfall känner av finanskrisen och att tillgången på kapital och möjligheter till finansiering är begränsad. Därför granskas samtliga projekt och man gör hårda prioriteringar kring vilka som är mest bärkraftiga. – Det är en sund inställning att oavsett finanskris alltid hårdprioritera de investeringar som ger den allra bästa lönsamheten. Det gör vi alltid. Vi finns nu i nio länder och stödsystem och vindförhållanden skiljer sig åt mellan länderna. Idag är det inte tillräckligt lönsamt att bygga havsbaserat i Sverige medan situationen ser annorlunda ut i andra länder, till exempel Storbritannien. Goda vindförhållanden, generösare ersättningsnivåer och högre elpriser bidrar till väsentligt högre intäkter för ett havsbaserat vindkraftprojekt i Storbritannien. Det handlar om ungefär dubbelt så mycket pengar jämfört med Sverige vilket naturligtvis gör det blir lättare att uppnå lönsamhet, säger Anders Dahl.
Fakta Vattenfall bygger åtta vindkraftparker i sex länder: - Stor-Rotliden, Sverige, 40 vindkraftverk, officiell invigning i juni 2011 - Östra Herrestad, Sverige, 9 vindkraftverk, invigning i april 2011 - Thanet Offshore Wind Farm, England, 100 vindkraftverk, invigning i september 2011 - Ormonde, England, 30 vindkraftverk, invigning i september 2011 - Edinbane, Skottland, 13 vindkraftverk, invigning juni 2010-01-21 - Pendine, Wales, 6 vindkraftverk, invigningsdatum inte satt - Nørrekær Enge13 vindkraftverk, Danmark, invigdes i november 2009 - Alpha Ventus, Tyskland, (konsortium bestående EWE, E. ON och Vattenfall), 12 vindkraftverk, invigning april-maj 2010