Nyhet | 2009-05-27 | 08:22

Luleå Energi blir helägt av kommunen

Luleå Kommunföretag AB och Vattenfall har kommit överens om ett förslag till avtal mellan parterna som innebär att Luleå Energi från 1 september 2009 blir ett av Luleå Kommunföretag AB helägt bolag.

Avtalet kommer att fullföljas och genomföras förutsatt att kommunfullmäktige i Luleå slutligen godkänner Luleå kommunföretag AB:s förvärv av Vattenfalls aktier samt att Vattenfalls styrelse beslutar likaledes. Luleå Kommunföretag AB´s styrelse har den 26 maj beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget om aktieförvärvet.

Verksamheten inom Luleå Energi AB har med huvudfokus på den lokala marknaden utvecklats mycket väl, vilket ger en stabil grund för en god framtida utveckling. Med Luleå Kommunföretag AB som framtida ensam ägare till Luleå Energi AB får bolaget en ägare som har tydligt fokus på den lokala marknadens utveckling. Båda parter är överens om att detta ger en bra grund för en fortsatt god framtid för bolaget. Köpeskillingen uppgår till 312 miljoner kronor.

För ytterligare information:
Karl Petersen, kommunalråd, tel 070-629 4041, eller Bernt Grahn, kommunchef och VD i Luleå Kommunföretag AB, tel 070-559 4988 samt Erik von Hofsten, Chef Mediarelationer Vattenfall Norden, telefon 070-559 5484.