Nyhet | 2013-04-10 | 13:20

Lutande gasfällor minskar utsläppen med 75 procent

De enkla lösningarna är oftast de mest geniala. Tack vare att gasfällor byggts in, som fungerar enbart med hjälp av naturlagarna, har de luftburna aktivitetsutsläppen från Ringhals 3 kunnat minskas betydligt.

– I korthet går lösningen ut på att radioaktiva gaser som bildas i processystemet och samlas vid laddningspumparnas tilloppsledning fångas in och fördröjs tills aktiviteten har klingat av, säger Jens Kihlman, utvecklingsingenjör på Ringhals med ventilation som specialitet. Vi har installerat gasfällor i form av lutande, vattenfyllda metallcylindrar där gasen tack vare naturlagarna leds till uppsamlingstankar. Efter några timmar kan gasen släppas ut via skorstenen. 

Gasfällorna har gjort att de luftburna aktivitetsutsläppen från Ringhals 3 minskat med cirka 75 procent sedan oktober 2012. 

Krister Janver och Jens Kihlman

Krister Janver, projektledare för Ringhals utsläppsreducerande åtgärder, och Jens Kihlman vars idé löste utsläppsproblemet.

Ädelgaser fördröjs
– Gasen består till 95 procent av vätgas och resterande 5 procent utgörs av ädelgaser, främst argon-41. Det är ädelgaserna som är problemet ur utsläppssynpunkt, men det räcker med några timmars fördröjning för att radioaktiviteten ska ha klingat av betydligt, säger Krister Janver, projektledare för Ringhals utsläppsreducerande åtgärder. Ytterligare en fördel med den här lösningen är att utsläppen till omgivningen vid en eventuell bränsleskada också skulle begränsas. 

– För att testa lösningen tog vi hjälp av Vattenfalls forsknings- och utvecklingslaboratorium i Älvkarleby där en fullskalemodell byggdes upp, berättar Jens Kihlman. Vi lärde oss jättemycket på testerna. Att teoretiskt räkna fram så säkra resultat hade aldrig gått, och vi behövde ju vara säkra eftersom det handlar om ombyggnader i ett av reaktorns säkerhetssystem. Funktionen är inte beroende av någon yttre kraft eller av komponenter som kräver manövrering. 

Långt under gränsvärdet
Detta är ett exempel på åtgärder som gjorts inom ramen för det som kallas Ringhals utsläppsoptimering. Åren 2005 till 2012 har Ringhals investerat cirka 175 miljoner i åtgärder som sänker aktivitetsutsläppen. Enligt miljödomen för verksamheten skulle Ringhals totala utsläpp 2011 vara tio gånger lägre jämfört med 2004 års värden, och det har uppfyllts med marginal. Utsläppsnivåerna ligger långt under myndigheternas gränsvärden. Utsläppen till luft är mindre än 0,5 procent av gränsvärdet.   

Läs mer
Ringhals och miljön