Nyhet | 2008-05-26 | 09:30

Lyckad omställning på Barsebäck

Det har gått tre år sedan Barsebäck stängdes den 31 maj 2005. Omställningen för den personal som då blev övertalig har gått mycket bra – 250 personer har hittat sitt alternativ för framtiden.

Datumet den 31 maj är en milstolpe i Barsebäck Krafts personalomställning, eftersom den treåriga garantitiden då går ut för dem som inte haft en tjänst i avställningsorganisationen.

Långsiktig sysselsättning målet

– Just den dagen står ingen av de uppsagda utan sysselsättning. Men många har använt omställningstiden till studier, så för dem återstår det att nu också hitta ett nytt jobb. Endast fyra personer lämnar arbetsplatsen rent fysiskt den dagen, samtliga som pensionärer. Därmed har 250 personer slutat hos oss och hittat sitt alternativ, säger Eva Telg som lett arbetet inom ramen för BO – Barsebäcks Omställning.

– Sista milstolpen för BO är den 31 december 2009. Då går anställningstiden ut även för dem som haft en tjänst i den så kallade fas 2-organisationen, men som inte har någon av de drygt 40 tjänster som slutligen behövs för servicedrift, avveckling och affärsverksamhet. Som mest var cirka 430 personer anställda i BKAB.

BO bildades 2005 för att fokusera på medarbetarnas behov under omställningstiden, med målsättningen att samtliga skulle hitta sitt eget långsiktiga sysselsättningsalternativ, inom Ringhalsgruppen, inom Vattenfall eller externt. Möjlighet skulle också finnas att under garantitiden genomföra kompetensutveckling för att öka sin anställningsbarhet i framtiden.

Karin Sjöquist har förverkligat en gammal dröm under garantitiden från Barsebäck – att utbilda sig till sjukgymnast.

Förverkligade gammal dröm

Karin Sjöquist är en av dem där omställningen lyckats mycket bra. Hon har tagit vara på möjligheten att förverkliga en gammal dröm – att utbilda sig till sjukgymnast. Redan på högstadiet drömde Karin om att bli sjukgymnast, men det var svårt att komma in på utbildningen och hon behövde komplettera betygen först. Det har tagit henne precis tre år att bli färdigutbildad, så timingen har varit perfekt.

– Jag har kontakt med Trygghetsrådet för planer på att starta eget så småningom och har haft bästa möjliga stöd av arbetsgivaren och BO:s projektledare. Utifrån vad jag lärt så har Barsebäck Kraft varit en alldeles utmärkt arbetsgivare i den här, för många, svåra situationen, säger Karin Sjöquist.

Vilka jobbar på Barsebäck idag?

40 personer vårdar de två stängda kärnkraftblocken
10 personer planeringar för rivning som startar 2020
10 personer utvecklar nya verksamheter, bl a underhållsskola, reservdelsförsäljning och uthyrning av lokaler
80 personer arbetar i filialen; konstruktionskontoret för Ringhals modernisering
35 personer svarar för servicefunktioner som väktare, städning, kök etc.

Läs mer

Barsebäck