Nyhet | 2007-10-29 | 12:05

Lyckade provtagningar och bottenundersökningar

Under sommaren har företaget GEO åt Vattenfall genomfört geotekniska undersökningar vid Kriegers flak.

Trots riktigt svåra väderförhållanden under långa perioder lyckades man genomföra bottenundersökningarna och dom geotekniska borrningarna enligt plan. För uppdraget användes en alldeles ny specialbyggd plattform som kan stå på botten på ett djup ned till 40 meter.

Resultaten håller nu på att utvärderas och en geologisk modell skall upprättas över området. Parallellt med de geotekniska undersökningarna sker även mätning och sammanställning av vind-, våg- och isdata. Dessa data kommer att utgöra viktiga underlag i den studie av olika fundamenteringstekniker som Vattenfall kommer att genomföra nästa år. Till denna studie kommer att antal konstruktörer att engageras för att designa olika fundament och sedan beräkna tillverkningskostnaderna.

Ansökan om nätkoncession har lämnats till Energimyndigheten och beslut väntas under 2008. Anslutningen planeras ske till de befintliga transformatorstationerna Arrie och Trelleborg N.

Mer information

Kriegers flak vindkraftpark