Nyhet | 2009-08-04 | 08:00

Lysande energieffektivisering

På Ringhals görs sedan flera år insatser för att minska energiförbrukningen. När det nu är dags att byta ut mycket av belysningen, passar man på att vara så energieffektiv som möjligt.

Totalt upp till 2 700 MWh om året hoppas Ringhals kunna spara på sin energieffektivisering när alla planerade åtgärder genomförts om fyra år. Det motsvarar årsförbrukningen för cirka 100 normalvillor med elvärme.

Ventilationen kan effektiviseras genom närvarostyrning eller tidsstyrning, istället för att gå på samma nivå dygnet runt. Spillvärmen från reaktorkylningen, som redan i tjugo år använts för uppvärmningen, kan utnyttjas bättre.

Släck onödiga lampor

Men allra mest beräknar man spara på belysningen. För att inte binda sig vid vissa produkter valde Ringhals att anlita Vattenfalls belysningsexperter för att utreda belysningsbehovet. Resultatet var slående.

– Det visade sig att vi i våra kontors- och verkstadsbyggnader kan spara omkring 70 procent av energiförbrukningen per år genom att bland annat ändra belysningstyp och införa styrning, berättar Anna Eriksson, gruppchef på Ringhals fastighetsavdelning för gemensamma byggnader och ansvarig för energieffektivisering på industriområdet.

Anna Eriksson

Utnyttja naturligt ljus

Mycket av belysningen visade sig vara ”onödig”. Utrymmen där personer sällan vistas kan istället få sensorstyrd belysning som sätts på vid behov. Och man ska också utnyttja naturligt ljus bättre.

– Ljuset utifrån kan räcka ibland, säger Anna. Under utredningen släckte vi hälften av lamporna i ett trapphus. Det är fortfarande ingen som har tänt dem igen.

Läs mer

Lev energismart – Energieffektivisering