Nyhet | 2008-03-10 | 09:30

Malin har koll på Ringhals miljöarbete

- Jag har hittat helt rätt, säger Malin van Lokhorst med eftertryck. Jag har ett roligt jobb och trivs med Ringhals som arbetsplats och med mina arbetskamrater. Miljöfrågorna vävs in i nästan all verksamhet här.

Malin jobbar sedan några månader som miljöingenjör på Ringhals, Vattenfalls största kraftverk. Hon är nyutbildad miljövetare från Malmö högskola. Med rötterna i Varberg kändes det helt rätt för henne att vända sig till Ringhals för att söka praktik, sommarjobb och examensarbete. Det ena ledde till det andra och så småningom till ett anställningskontrakt på miljöenheten.

- Jag ville själv bilda mig en uppfattning om kärnkraften, säger Malin. Debatten kring energifrågorna, inte minst i massmedia, innehåller så mycket tyckande. Nu vet jag hur seriöst Ringhals arbetar med miljö- och säkerhetsfrågor.

Malin van Lokhorst

Stor elproduktion med liten miljöpåverkan

Att driften av kärnkraftverken är praktiskt taget fri från försurande och klimatpåverkande utsläpp är ett faktum, men kanske inte så väl känt i omvärlden.

- Jag blev överraskad att kärnkraften släpper ut så lite koldioxid, till och med ännu mindre än vattenkraft och vindkraft, säger Malin. Men det finns svart på vitt i de oberoende analyser som gjorts av elproduktionens resursförbrukning och utsläpp. Allt vägs in i ett livscykelperspektiv - från byggande av kraftverket till bränsleproduktion, drift, rivning och hantering av restprodukterna.

- Alla industrier påverkar förstås miljön på något sätt. Vi har bra koll på hur verksamheten på Ringhals påverkar omgivningen genom exempelvis utsläpp till luft och vatten, material- och resursförbrukning, markanvändning och buller, säger Anna-Kajsa Andersson som jobbat med Ringhals miljöfrågor i många år.

Ordning och reda

- Styrkan i Ringhals miljöarbete är att vi har ordning och reda. Vi jobbar med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder. Dessutom är vi noga med att följa myndigheternas bestämmelser och krav.

Malin, Anna-Kajsa och deras kollegor på miljöenheten får ofta fungera som interna miljöexperter, exempelvis inför underhållsarbeten och investeringsprojekt i anläggningarna. De följer upp miljökontrollprogram, gör riskanalyser och håller internutbildningar kring kemikalieanvändning. Listan kan göras lång.

- Det är en hel del pappersarbete och rapportskrivande, men också mycket kontakter med människor, sammanfattar Anna-Kajsa.

Spännande arbetsplats

- Jag har lärt mig jättemycket sedan jag började här och känner samtidigt att jag kan tillföra något till Ringhals genom de kunskaper jag har i bagaget, säger Malin. Här finns personliga utvecklingsmöjligheter för den som är beredd att satsa.

Läs mer

Jobba på Ringhals
Ringhals och miljön