Nyhet | 2009-06-11 | 14:00

Målningsarbeten som kan medföra bullerstörning

Med början lördagen den 13 juni och 2,5 månader framåt kommer invändiga målningsarbeten att ske på Ringhals 2.

Dieselkompressorer kommer att användas, vilket kan medföra att buller hörs från Ringhals område.

Vi beklagar och hoppas att arbetet inte ska orsaka för mycket olägenhet.

Vid frågor vänligen kontakta Ringhals kommunikationsavdelning via vår växel 0340-66 70 00.