Nyhet | 2013-06-25 | 11:20

Manetproblem förde Anderson till Ringhals

Kärnkraftverket Diablo Canyon i Kalifornien har fått kraftiga problem med maneter i kylvattenintaget. Företagsspecialisten Anderson Lin ville ta del av Ringhals sätt att komma till rätta med problemet, och i juni reste han till den svenska västkusten. 

I juni förra året fick Olof Eriksson på teknikkontoret för Ringhals 2 e-mail från Anderson Lin (Anderson i förnamn och Lin i efternamn), som hade hört talas om hur Ringhals hanterade den stora anhopning av maneter som kan förekomma under sommarhalvåret i kylvattnet. 

Via nätverket PWROG hade Anderson fått tag på Olofs kontaktuppgifter. Nätverkets medlemmar består av kärnkraftverk byggda av Westinghouse och som är lika varandra i sin konstruktion, alltså av samma typ som R2, R3 och R4. Det var starten på ett gemensamt erfarenhetsutbyte. 

Olof Eriksson och Anderson Lin.

Olof och Anderson i renshus 1 på Ringhals.  

Olof och Anderson möttes första gången i mars i år på en av träffarna med PWROG. Eftersom Olof tyckte att Anderson hade kunskaper och erfarenheter som kunde vara till nytta för Ringhals ordnade han så att Anderson fick träffa personer på flera håll i organisationen under sitt veckolånga besök.

Olof sammanfattar veckan så här:
– Sammantaget en intressant och rolig vecka där vi mer och mer inser hur viktigt det är med internationella kontakter på andra kärnkraftverk. Vi sitter i samma båt med dyra utredningar och myndighetskrav. Kan vi då dela med oss till varandra på ett bra vis finns det mycket att spara, dels pengar men även prioriteringar, säger Olof. 

Så vad var det som fick Anderson Lin att sätta sig på ett plan och åka hela vägen hit till Ringhals? Jo, en bubbelmatta.

Vad en bubbelmatta är kanske flera av er undrar? Det är, något förenklat, en gummislang, likt en tryckluftsslang, med små, små hål i, knappt synbara. Denna slang ligger förankrad på botten längst ut i intagskanalen till block 1 och 2. Komprimerad luft strömmar ut genom hålen och bildar luftbubblor som bromsar upp maneterna så att de inte kommer i allt för stora sjok in mot renshuset. Det var just dessa stora sjok av maneter som satte stopp för kylvattnet på kraftverket som Anderson arbetar på, och som ledde till reaktorsnabbstopp. Nu hoppas han att bubbelmattan som finns på Ringhals även kan passa Diablo Canyon i Kalifornien, som ligger öppet ut mot Stilla havet. 

Bubbelmattan studeras

Anderson tar en nära titt på bubbelmattan ihop med Olof Eriksson, Christer Bengtsson, Johan Brännehed och Roger Lindblom.  

På Ringhals är det Christer Bengtsson som är en av de mest insatta i hur bubbelmattan fungerar och det var också av honom som Andeson fick information om dess konstruktion och funktion. Anderson fick även vara med när bubbelmattan skulle tas i drift för säsongen. 

Slang läggs ut

Här lägger dykarna från Dyk & Båt i Göteborg bubbelmattan på plats, Andersen fotograferar från bryggan.  

Fördelarna med nätverket PWROG, som både Anderson och Olof vill lyfta fram, är erfarenhetsåterföringen. Nätverket träffas tre gånger per år och syftet är bland annat att kärnkraftverken ska kunna dra nytta av varandras lärdomar. Tillsammans försöker de hitta lösningar på gemensamma problem. Men det är inte bara tekniska problem som man hjälps åt med utan även med administrativa sådana.

– Dessutom, som Anderson betonar, är det ju billigare att driva ett projekt gemensamt i nätverket, där flera kan dela på kostnaderna för vad det kan kosta att ta fram nya lösningar, än att ett ensamt verk står för det. Då tillstånd för ändringar i anläggningen behöver ett gediget underlag för att beviljas av myndigheterna är även detta något som man i nätverket gemensamt kan ta fram och som alla medlemmar kan ta del av. 

Anderson Lin

Anderson Lin hade många ämnen att diskutera vid sitt besök.

Läs mer
Ringhals och miljön