Nyhet | 2011-12-26 | 15:25

Många elkunder strömlösa under annandagen

 Lägesrapport kl 14.00 Kl 14 på annandag jul var cirka 38.000 av Vattenfall Eldistributions elnätskunder strömlösa efter nattens oväder. Stormen som drabbade framförallt Mellansverige med stor kraft under natten till annandagen, orsakade strömavbrott för 1000-tals elkunder från tidigt på morgonen. Stockholmsområdet hade som mest drygt 76.000 strömlösa Vattenfallskunder. Antalet strömlösa kunder i detta område är kl 14 cirka 33.000.  Totalt arbetar för tillfället cirka 300 personer - montörer, drift- och kundservicepersonal - med att avhjälpa de pågående strömavbrotten så snabbt som möjligt. Vattenfall samverkar också med andra elnätsföretag, för att kunna få tillgång till mer personal för att laga felen. När samtliga Vattenfalls nätkunder ska ha fått strömmen tillbaka beror helt på hur stora skadorna är på ledningarna. Från driftledningen bedömer man dock att de allra flesta som just nu är strömlösa ska ha fått tillbaka strömmen under kvällen. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden.