Nyhet | 2013-04-26 | 11:00

Många revisionsjobb på Ringhals 1

Ringhals 1

Nu inleds årets revisionssäsong på Ringhals. Söndagen den 28 april kopplas Ringhals 1 bort från elnätet för en månadslång avställning. 

På programmet står flera stora jobb, bland annat flyttas ett antal kontrolltavlor fram till den centrala delen i kontrollrummet och kommande års kabelbyte förbereds i reaktorinneslutningen. 

Höjd säkerhetsnivå
Tre av revisionens projekt ingår i Ringhals övergångsplaner för att senast 2015 höja blockets säkerhetsnivå ytterligare enligt Strålsäkerhetsmyndighetens krav. Projektet FASIT, framflyttning av kontrolltavlor i kontrollrummet, är ett av dem. Projektet sträcker sig över 20 dygn och är dimensionerande för revisionslängden. 

– Syftet är att kontrollrumspersonalen snabbare och mera samlat ska få den information de behöver vid en störning, säger revisionsledare Per Alfredsson. Arbetet innebär bland annat att sju kontrolltavlor ska byggas om. 

Per Alfredsson

Per Alfredsson, revisionsledare på Ringhals 1.

Kabelbyte största projektet
Projektet CAPE, byte av kablar till högre miljöklassat material, är ett av de största jobben och det sträcker sig över hela revisionen. Det är ett förberedande arbete inför kommande revisioner. Syftet med projektet är att byta ut de elkablar i reaktorinneslutningen som inte uppfyller kraven för en miljökvalificering. 

– Arbetet innebär bland annat att kabelrör ska monteras så att det under revisionerna 2014 och 2015 är klart att montera kablarna, berättar Per. 

Även arbetet med att jordbävningssäkra anläggningen, projekt Seismik, är en del av revisionen och övergångsplanerna. Det innefattar till exempel att säkra skåpen som är placerade invid de kontrollskåp som innehåller säkerhetsutrustning. 

– Skåpen säkras för att de inte ska välta på någon viktig säkerhetsutrustning om en jordbävning skulle inträffa, säger Per. 

Det tidstyrande arbetet i turbinanläggningen är förbättringen av kondensatreningen, KRA, samma arbete som utfördes på den andra turbinen förra året. 

– Jobbet ryms precis inom tidplanen, säger Per. Det är ett stort jobb och det är bland annat många meter rör som ska monteras. 

Autobor-projektet

Autobor-projektet under revisionen 2012.

Från förra årets revision
I år slutförs Autobor, projektet som installerade en automatisk funktion för borinsprutningen i reaktorn, som påbörjades vid förra årets revision. Borsystemet är ett säkerhetssystem som ska träda in om det inte skulle gå att skjuta in styrstavarna. Tidigare har borinsprutning endast kunnat utlösas manuellt, men som en följd av övergångsplanerna har hanteringen automatiserats. I år ska ombyggnationer göras av provkretsen, vilket innebär att man drar nya rör och kompletterar med ett antal ventiler.  

Även under årets revision fortsätter projektet BASS/BAS3, byte av säkerhetsställverk. I år ska arton underställverk bytas ut för separation av säkerhetsklassad och icke säkerhetsklassad utrustning, vilket är ett myndighetskrav.

– Det känns positivt inför revisionsstarten och vi är väl förberedda, säger Per. Mottot ”Säkert samarbete 24-7” gäller i år också. Fokus under avställningen är att skapa bra samverkan och högt säkerhetsmedvetande hos alla som arbetar på revisionen, alla dagar dygnet runt. 

 

Vad innebär en revision?
Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.
Mer än tusen personer brukar vara engagerade i en revision. Några hundra av dem har Ringhals som sin arbetsplats året runt. Övriga hyrs in från externa företag – många från närområdet men också långväga kärnkraftsspecialister från utlandet.
Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el. 

Läs mer
Aktuellt driftläge på Ringhals