Nyhet | 2009-09-02 | 14:30

Mångårig forskarinsats av årets Ringhalspristagare

Årets Ringhalspris tilldelades Bertil Svensson för hans ”mångåriga och framstående forskningsinsatser inom området datorsystemteknik”. Hallands Akademis prisutdelning gick av stapeln den 30 augusti på Laholms teater.

Bertil Svensson

– För mig är Ringhalspriset ett erkännande av den miljö vi har byggt upp här på Högskolan i Halmstad, berättar Bertil Svensson. Anledningen till att priset går till just mig beror nog på att jag lett det här arbetet som många varit delaktiga i – inte mina specifika insatser i sig.

Gruppen, som tillsammans har skapat en internationellt gångbar forskningsverksamhet inom datorsystemteknik, består av representanter från datatekniska och elektrotekniska ämnen, varav många är doktorander.

Datorer för olika ändamål

För en lekman kan ämnet vara svårt att greppa. Bertil förklarar:
– Idag är behovet av många olika sorters datorer stort. Datorsystemteknik går ut på att förstå vilka datorer som passar i olika sammanhang och till olika ändamål. Det handlar mer om vilka funktioner man vill skapa än själva datorn i sig. Vi arbetar främst med datorer som behöver kunna lite mer, till exempel trådlös kommunikation. En vanlig dator gör en sak i taget. Vi jobbar med parallella datorer som gör flera saker samtidigt. Ibland finns det funktionella fördelar med att flera saker jobbar långsamt samtidigt, istället för att en jobbar snabbt.

Bertil Svensson

Undervisning och forskning i kombination

Bertil Svensson är programdirektör för CERES (Centrum för forskning om inbyggda system) på Högskolan i Halmstad och uppskattar att jobba i högskolemiljö, med kombinationen av undervisning och forskning. Han berömmer också högskoleledningen för att de uppmuntrat och satsat på forskningsverksamheten.

– Här i Halmstad finns kanske inte samma bredd som vid andra större universitet, men vi har tydligare nischer. Vi har också en härlig internationell miljö – majoriteten av studenterna är faktiskt utländska.

Tillgång för näringslivet

Miljön har byggts upp på ett sätt som gynnar kontakten med näringslivet.
– Speciellt med akademin är att man har tillgång till ett fantastiskt nätverk, och att en del av ditt arbete är att hålla dig informerad om utvecklingen. Där är vi en tillgång för näringslivet och industrin – våra kontakter i den akademiska världen är till stor nytta för dem.

Än vet inte Bertil vad han ska använda prispengarna till.
– Jag önskar jag hade ett bra svar klart, men faktum är att jag inte vet än! Det enda jag tänkt är att jag vill att det ska gagna fler än bara mig personligen.

Läs mer

Ringhalspriset 2009 till Bertil Svensson
Hallands Akademi (nytt fönster)