Nyhet | 2010-04-22 | 14:35

Mannen bakom Liberias biomassa i fokus

Tidigare i år tecknade Vattenfall ett avtal med Buchanan Renewables Fuel i Liberia, där man omvandlar uttjänta gummiträd från plantager till bränsleflis. Affärsmannen och filantropen bakom projektet att producera biomassa och biogas i Liberia, John McCall MacBain, porträtteras i DN.

I artikeln uppmärksammas hans projekt att producera biogas och biomassa i Liberia, där Vattenfall medverkar genom att köpa en miljon ton flis från gummiträd i ett första kontrakt över fem år. Journalisten Marianne Björklund skriver:

”Det är med stor entusiasm och ordrikhet som John McCall MacBain berättar om sitt projekt att producera biogas i Liberia. Han försöker inte bara övertyga undertecknad och DN:s fotograf om det fantastiska i sin vision. Bredvid sitter Vattenfalls presschef och McCall MacBain är precis lika mån om att Vattenfall ska förstå förträffligheten. I John McCall MacBains sätt att arbeta ingår nämligen att knyta upp olika företag till projekten för att göra dem lönsamma. Vinsten plöjs ned i projekt för utbildning och hälsa i Liberia.”

– Vi vill förändra nuet. Vi vill byta ut kol mot biomassa. Vi hoppas att vi kan utvidga samarbetet och ser en vilja hos ledningen i Vattenfall att göra det, säger John McCall MacBain i artikeln.

– Träden har tidigare betraktats som restprodukter och avfall och bränts på fälten. Genom att man i stället gör bränsleflis av de gamla träden får bönderna betalt och träden kommer till nytta. För Liberia är det oerhört viktigt att förnya gummiindustrin och öka produktionen av latex och det är nog det bästa projekt vi har sett ur CSR- och CO2-synvinkel, säger Göran Lundgren, ansvarig för Vattenfalls biomassasatsning.

– För Vattenfall betyder det att vi kan säkra stora mängder biomassa till stabila priser. Det kan också bli aktuellt att ta en mindre ägarandel i verksamheten för att säkra ytterligare volymer över längre tid, säger Göran Lundgren.