Nyhet | 2011-06-01 | 12:28

Markant ökning av rörliga elavtal – upp 48 procent på ett år

Under våren har Vattenfalls kunder som nytecknat elavtal i större utsträckning än tidigare valt rörligt avtal. Förändringen är markant och nytecknandet av rörliga avtal har ökat med 48 procent under mars, april och maj jämfört med samma period förra året. De svenska vattenmagasinen, som reglerar den svenska vattenkraften, har åter normala nivåer – vilket de inte haft sedan juni 2010. Det visar Vattenfalls senaste marknadsbrev.

Elmarknaden har kraftigt förändrats. En ovanligt varm vår resulterade i tidig vårflod. Det tillsammans med två veckor av rikligt regnande i vattenkraftens upptagningsområden har förändrat läget på elmarknaden. Om prognoserna om mer regn de kommande tio dygnen slår in förväntas även underskottet i Sveriges reserver i form av snö och grundvatten vara borta.

Men eftersom Norden är en gemensam marknad är det fortfarande ett underskott om Norge räknas med, läget har dock förbättrats för Norden som helhet. Från ett hydrologiskt underskott på över 40 TWh till i stort sett mer än halverat underskott på knappt 20 TWh. 40 TWh motsvarar Sveriges totala elkonsumtion under fyra månader. 20 TWh motsvarar Storgöteborgs totala elkonsumtion under fem år.

Färska marknadsprognoser från elbörsen för sommaren pekar mot att elpriserna stabiliseras på ungefärligen dagens nivå för resten av sommaren. Det betyder mellan 2 till 6 öre högre pris per kilowattimme (öre/kWh) än förra sommaren.

– Men jämfört med prognoserna för en månad sedan så är pristrenden sjunkande. Då var skillnaderna större jämfört med förra året. Med fortsatt värme och mycket regn kan vi förvänta oss att såväl underskottet på vatten som elpriserna sjunker ytterligare, säger Magnus Holm, chef för Vattenfalls privat- och småföretagsmarknad med cirka 950 000 kunder i Sverige.

– Att andelen som väljer rörligt elpris ökar under våren är naturligt, men i år är det rekord. Uppgången i rörliga nytecknade avtal under mars, april och maj i år är 48 procent jämfört med samma period förra året. En av orsakerna är att fler har valt att binda sitt elpris över vintern och nu väljer att gå tillbaka till rörliga avtal när priserna stabiliserar sig, fortsätter Magnus Holm.

Under mars, april och maj 2010 var andelen nytecknade rörliga avtal 27 procent. Under samma period i år var andelen 40 procent. En uppgång på nästan 50 procent.

För ytterligare information:

Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad, Vattenfall.
Tel: 08-699 86 40