Nyhet | 2011-09-06 | 10:18

Marknadsläget: Efterfrågan på el ökar

– Med normala vattennivåer i vattenkraftens magasin är tillgången på el god, trots underhållsarbeten i kärnkraftsverken under hösten. Välj ditt elavtal utifrån vad som passar dina förutsättningar. Med ett rörligt elpris har du direktkontakt med marknaden, vilket innebär en viss risk. Känns risken hög inför vintern kan du teckna Vintersäkring som övergår i rörligt elpris till våren igen. Söker du trygghet året om och vill ha koll på dina elkostnader rekommenderar vi Fast elpris 3 år med Bytesrätt, säger Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad på Vattenfall elförsäljning. [caption id="attachment_12967" align="alignleft" width="200" caption="Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad på Vattenfall elförsäljning."]Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad på Vattenfall elförsäljning.[/caption] Det årliga arbetet med underhåll av kärnkraftverken är intensifierat under hösten, vilket minskar tillgången på elkraft. Samtliga revisioner beräknas vara klara i början av december. Den ekonomiska utvecklingen i Europa och USA fortsätter påverka elpriserna. Riktningen är svår att sia om. Om läget försämras kan vi räkna med fallande elpriser. Med positiva signaler om ekonomin blir prisrörelsen däremot uppåt. Faktorer som påverkar elpriset Elpriset kan sjunka eller stiga bland annat på grund av: – vädret (nederbörd, vind och temperatur) – konjunkturen (hög eller låg efterfrågan) – produktionskostnader (till exempel bränslepriser) – planerade och oplanerade stillestånd i kraftverken. Normalt är det främst rörligt elpris och korta fastprisavtal som påverkas av väder, tillgång på vattenkraft och kärnkraft samt årstidsvariationerna i efterfrågan. De fasta elpriserna för års- och flerårsavtal påverkas i högre grad av hur konjunkturen och bränslepriserna utvecklas, samt av takten i elproduktionens utbyggnad. Efterfrågan på el ökar Snart är hösten här med lägre temperaturer och högre efterfrågan på el. För varje grad temperaturen sjunker under tolv grader, ökar den dagliga efterfrågan på el med lika mycket som 1.000 elvärmda villor tillsammans gör av med under ett år. Bättre tillgång på el i höst än förra året Totalt sett har vi åter normala förhållanden för vattenkraften. Det var två år sedan förutsättningarna var lika goda, även om det råder viss snedfördelning där vissa magasin är mer fyllda än normalt för årstiden och andra mindre. För kärnkraften fortsätter revisionsperioden fram till början av december. Som det ser ut just nu, kommer kärnkraften leverera mellan 50-60 procent av full kapacitet under september. Läget inför hösten är bra. Låt oss hoppas att kylan dröjer i år så all kärnkraft är i drift när efterfrågan blir riktigt hög. Vattenkraften För första gången sedan sommaren 2009 är den totala vattentillgången för Skandinavien på normal nivå. Regnet har fyllt på i magasinen till vattenkraften och det är betydligt bättre med markvatten än det varit på länge. Kärnkraften De årliga revisionerna i kärnkraftverken fortsätter. Utöver vanlig revision pågår en stor ombyggnad vid Ringhals 4. Enligt uppgifter i skrivande stund, ska den svenska kärnkraften under september leverera mellan 50 och 60 procent av full effekt. Tillgänglig effekt påverkas allt eftersom revisionerna börjar och slutar. I mitten av oktober ska det vara cirka 80 procents kapacitet och i mitten av november över 85 procent. Därefter kvarstår endast en reaktor på revision, som är planerad att vara klar i början av december. Då ska åter alla Sveriges kärnkraftreaktorer vara i drift. Vindkraften Den totala tillgången på vindkraft ökar allt eftersom utbyggnaderna blir klara. Under årets första sju månader har det producerats nästan dubbelt så mycket vindel som under motsvarande tid förra året. Vindkraften står nu för 3,5 procent av Sveriges totala årliga elproduktion. De dagar då det blåser tillförs systemet el från vindkraften, men är det vindstilla måste motsvarande mängd el tas från andra energikällor. Fossila energikällor När landets vattenkraft, kärnkraft och vindkraft inte räcker, importerar Sverige el. Importen bidrar till att hålla elpriserna jämnare. När vi har brist på el i landet, till exempel vid ett torrår, stiger elpriset i Sverige. Då bidrar elimporten till att dämpa prisökningen. När det blir elbrist på kontinenten, ökar efterfrågan på el från Norden, vilket påverkar våra elpriser uppåt. Under både 2009 och 2010 har Sverige importerat mer el än vi exporterat. Priset på el från kontinenten styrs till stor del av priserna på fossila bränslen. Till följd av den ekonomiska oron i USA och flera länder i Europa föll priset på olja, men återhämtning av stora delar av raset har nu skett. Efterfrågan på kol har sedan kärnkraftsolyckan i Japan varit stark och prisnivån är hög. Även kolpriser följer med upp och ner kopplat till den ekonomiska oron men rörelserna är betydligt mindre än för olja.