Nyhet | 2011-11-01 | 15:38

Marknadsläget: Fortsatt låg efterfrågan ger låga elpriser

Årets ovanligt varma höstväder gör att efterfrågan på el fortfarande är låg. Vattenkraftens magasin är fyllda till bredden. Kärnkraftens revisionsperiod sträcker sig fram till mitten av december. Sammantaget ger detta en avsevärt mycket bättre situation nu än det var vid samma tid förra året. Den ekonomiska utvecklingen i Europa fortsätter påverka elpriserna. Om läget försämras kan elpriser på längre avtal sjunka. Med positiva signaler om ekonomin kan prisrörelsen däremot gå uppåt. – Från den första november delas Sverige in i fyra elområden med olika elpriser. I norr ser situationen mycket bra ut med gott om vatten till kraftverken. Det kan bli mer ansträngt söderut. Vi har haft sjunkande elpriser en tid, så det kan vara rätt läge att säkra sitt elpris. Risken för elpristoppar i vinter är större i söder än i norr. Har du rörligt elpris rekommenderar vi att du överväger Vintersäkring om du vill undvika oväntade utgifter, säger Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad.