Nyhet | 2009-11-17 | 17:11

Marknadsläget: Kallt eller milt väder styr elpriset

Vattenfall råder kunder att aktivt välja avtalsform. Elpriserna följer tillgång och efterfrågan, som i sin tur styrs av världsekonomin och vädret. Elpriserna är fortfarande lägre än för ett år sen, men högre än i våras. Störst påverkan just nu har vädret. Får vi en mycket kall vinter får vi troligtvis högre rörligt elpris, kommenterar Sigge Eriksson på Vattenfall.

Sammanfattning marknadsläget

  • Efterfrågan på el har sjunkit till följd av lågkonjunkturen. Just nu går vi mot vintertid då el till uppvärmning kan ge hög efterfrågan. Just nu talar dock väderprognoserna om milt väder.
  • Just nu pågår stora underhålls- och uppgraderingsarbeten i flera av kärnkraftverken. Tillgången på kärnkraft är halverad. Under hösten och vintern beräknas kärnkraften komma tillbaka steg för steg och vi får tillgång till mer el. Det är bra eftersom efterfrågan ökar till följd av kyla och mörker när det blir kallt och mörkt.
  • Den hydrologiska balansen är kraftigt under det normala för årstiden. Hösten är i vanliga fall den mest nederbördsrika perioden på året. Men hittills har vi fått betydligt mindre regn än förväntat, endast korta skurar och duggregn. Detta har påverkat den hydrologiska balansen som åter ligger lågt för årstiden. Just nu ser det ut som om vi efter en torr period går mot en period med mer normala höstregn, vilket är bra för vattenkraften.
  • Priset på långa elavtal styrs till stor del av bränslepriserna på kol och olja. Sedan i våras har oljepriset visat en stigande trend medan kol och utsläppsrätter pendlat upp och ner runt

Kallt eller milt väder styr elpriset

Senaste tiden har vi sett en mindre uppgång i elpriserna på börsen – spotpriset har stigit något och terminspriserna som ligger till grund för fastprisavtal steg under oktober för att därefter åter mattas av något. Kärnkraften går på halvfart med anledning av uppgraderingar och underhåll medan vattenkraften går för fullt trots att vi har underskott i den hydrologiska balansen. Detta begränsar tillgången till el men samtidigt har vi en lägre efterfrågan från industrin med anledning av konjunkturläget. Totalt ser vi endast mindre ökningar av spotpriset.  Stora delar av kärnkraften beräknas komma in under vintern och det som skulle kunna orsaka större prishöjningar för framförallt rörligt elpris är om vintern blir kallare än normalt. En mild vinter däremot, gynnar låga elpriser.  I dagarna har vi i media kunnat se Energimarknadsinspektionen uttala sig om att stor del av Sveriges befolkning fortfarande ligger kvar på så kallade tillsvidareavtal, vilket är det löpande avtal som man har om man inte har valt avtalsform.

Välj avtalsform aktivt

[caption id="attachment_2130" align="alignright" width="183" caption="Sigge Eriksson, privatmarknadschef på Vattenfall"]Sigge Eriksson[/caption]  – Det är värt att upprepas att det bästa för kunderna är att aktivt välja avtalsform, oavsett rörligt eller bundet pris, eftersom tillsvidarepriset oftast ger en högre kostnad över tid. Vi jobbar aktivt för att våra kunder ska välja den avtalsform som passar dem och det har vi lyckats bra med under senare år. Totalt har strax under 30 procent av elkunderna i Sverige ett tillsvidarepris. Motsvarande siffra hos Vattenfall är under 15 procent, säger Sigge Eriksson, privatmarknadschef Vattenfall Norden. – Nu i lågkonjunkturens spår ligger elpriserna på en bra nivå och vill man ha kontroll på sina kostnader passar Fast elpris bra. För den som har is i magen och tror på en mild vinter samt på att lågkonjunkturen inte nått botten kan rörligt elpris vara rätt val, säger Sigge Eriksson.  Vattenfall tillhandahåller en gratis prisbevakningstjänst. Skulle det rörliga priset på Nord Pool skjuta i höjden skickas ett mejl ut. Man väljer själv vilken prisnivå som skall utlösa varningen.

Prisutvecklingen

Fast elpris fastpris Vattenfalls fasta elpriser 6-månadersavtal, 1-årsavtal och 3-årsavtal exklusive skatt och moms. Rörligt elpris rörligtpris Vattenfalls rörliga elpris exklusive skatt och moms (Rörligt elpris = Månadsmedelspot på Nord Pool + månadens elcertifikatavgift + vårt påslag)