Nyhet | 2010-09-24 | 14:55

Marknadsläget: Osäkerheten ökar på elmarknaden

[caption id="attachment_7875" align="alignnone" width="315" caption="Porsi vattenkraftverk i Lule älv har en effekt på 280 MW "]Porsi vattenkraftverk i Lule älv har en effekt på 280 MW[/caption] Höstens väder är med andra ord avgörande för elprisets utveckling. Blir det varmare och blötare än vanligt minskar oron. Får vi en torr och kall höst eller om det skulle uppkomma negativa överraskningar vid revisionerna kan vi få en turbulent höst med stigande elpriser. Faktorer som påverkar elpriset Elpriset kan sjunka eller stiga bland annat på grund av: - vädret i form av nederbörd, vind och temperatur - hög eller låg efterfrågan - produktionskostnader (till exempel bränslepriser) - planerade och oplanerade stillestånd i kraftverken Normalt är det främst rörligt elpris och korta fastprisavtal som påverkas av väder, tillgång på vattenkraft och årstidsvariationerna i efterfrågan. När underskottet i vattenkraften är så stort som nu ser vi även en påverkan på nästa års priser. De fasta elpriserna för 2012 och 2013 påverkas mer av hur konjunkturen, bränslepriser och utbyggnaden av elproduktion utvecklas. Hur ser efterfrågan ut? Med kommande kyligare väder behöver vi värma upp våra hus. Då stiger också efterfrågan på el, som fortfarande är relativt låg. Hur ser tillgången på el ut just nu? Läget har senaste tiden försämrats. Vattennivåerna i magasinen i Skandinavien är lägre än normalt. Detta gäller framför allt Norge som står för 70 procent av lagringskapaciteten i Skandinavien. Underskottet är stort och ökande jämfört med vattenkraftens normala förhållanden för årstiden. Vattenkraften Elpriserna påverkas av vattenläget i både Norge och Sverige. Även för Sveriges del ser vi nu en gradvis försämring, men det är inga stora underskott ännu. I Norge är det sämre med vatten och det är där de riktigt stora magasinen finns. Vi fortsätter hoppas på mer regn i vattenkraftområdena, speciellt i Norge. Kärnkraften De årliga revisionerna pågår och kommer att fortsätta fram till mitten av november. Tillgången varierar, beroende på vilka reaktorer som ses över. Enligt planerna som visas på Nord Pool är produktionen under oktober mellan 40-50 procent av full effekt. De revisioner som genomförs i år är i huvudsak normala underhållsrevisioner. Förra året var revisionerna större och bland annat gjordes uppgraderingar som höjde den totala maxeffekten. Sverige kan nu vid full tillgånglighet få ut mer el från kärnkraft än tidigare. Vindkraften Totala tillgången på vindkraft ökar undan för undan allt eftersom utbyggnader blir klara. Senaste året har elproduktion från vindkraft ökat med 30 procent och står nu för två procent av Sveriges elproduktion. De dagar det blåser tillförs systemet el från vindkraften. Men är det vindstilla måste vi få el från andra energikällor. Fossila energikällor När vattenkraft, kärnkraft och vindkraft inte räcker till importerar Sverige el. Importen bidrar till att hålla elpriserna jämnare. Vid en bristsituation blir priset i Sverige lägre tack vare importen. Priset för import är till stor del styrd av priserna på fossila bränslen. Kolpriset har varit relativt stabilt sedan försommaren. Oljepriset följer i hög grad upp- och nedgång på övriga börser. När finansmarknaden blir orolig sjunker oljepriset. Med positiva finansnyheter stiger det igen.