Nyhet | 2011-11-14 | 09:42

Marknadsläget: Temperaturen på väg ner ger elpriser på väg upp

Efterfrågan på el under hösten har hittills varit låg, eftersom vädret varit varmare än normalt. Vattenkraftens magasin har nu normala vattennivåer för årstiden. Vi närmar oss slutet av kärnkraftens årliga revisionsperiod, som i år sträcker sig fram till jul. Prognoserna pekar nu på kallare väder och det rörliga elpriset förväntas stiga. Elproduktionen är just nu begränsad, så priserna i södra Sverige vindstilla dagar är betydligt högre än i norr. Den senaste tidens ekonomiska oro i Europa har påverkat priserna på de längre avtalen nedåt.  Faktorer som påverkar elpriset Det rörliga elpriset påverkas till stor del av det som händer här och nu. På hösten har temperaturen stor betydelse för elpriset. Efterfrågan ökar när temperaturen sjunker och därmed stiger elpriset. När det är varmt för årstiden, som det varit i oktober och början av november ökar inte efterfrågan och priserna ligger kvar. Under hösten har det kommit riklig nederbörd i de områden där vattenkraftens magasin finns, något som i hög grad gjort att elpriserna varit låga. Nederbörd påverkar både det rörliga elpriset och korta fastprisavtal, eftersom marknaden räknar med att vattentillgången fortsätter att vara god under avtalstiden. De längre avtalen påverkas inte lika mycket av vattentillgången här och nu, eftersom den största delen av avtalstiden ligger lägre bort i tiden när vi åter räknar med normala vattenförhållanden. Tillgången på kärnkraft påverkar också priset på el. Just nu är vi inne i slutfasen av årets revisionsperiod med kontroller och bränslebyten, därför är tillgängligheten begränsad. [caption id="attachment_12967" align="alignleft" width="200" caption="Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad på Vattenfall elförsäljning."]Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad på Vattenfall elförsäljning.[/caption] Efterfrågan på el förväntas öka Efterfrågan på el har varit låg under hösten, eftersom det varit betydligt varmare än normalt. Väderprognoserna pekar mot slutet av nästa vecka på mer normala temperaturer för årstiden. För varje grad temperaturen sjunker nu på hösten, ökar den dagliga efterfrågan på el med lika mycket som 1.000 elvärmda villor tillsammans gör av med under ett år.  God tillgång på el i vinter Förhållanden för vattenkraften är goda med hög fyllnadsgrad i vattenmagasinen. För kärnkraften fortsätter revisionsperioden fram till jul. I skrivande stund levererar kärnkraften cirka 55 procent av full kapacitet, för att enligt liggande planer inom en vecka öka till 80 procent. I norra Sverige är läget nu i höst och inför vintern riktigt bra. Om det skulle bli riktigt kallt i södra Sverige kan det bli knappt med el vindstilla dagar, speciellt fram till dess att fler reaktorer är i drift. Låt oss hoppas att den riktiga kylan dröjer i år, så all kärnkraft är i drift när efterfrågan blir riktigt hög. Vattenkraften Höstens nederbörd har fyllt på vattenkraftens magasin. I Sverige har vi i år något bättre tillgång till vatten än normalt för årstiden. I de riktigt stora flerårsmagasinen finns det fortfarande utrymme kvar, men längre ner är det fullt. Situationen är avsevärt mycket bättre nu än den var vid samma tid förra året.   Kärnkraften De årliga revisionerna i kärnkraftverken blir nu i mitten av november klara slag i slag. Dock är det inte bara revisioner utan även oplanerade stopp på reaktorerna Oskarshamn 1 samt Ringhals 2. Tidplanerna för oplanerade stopp är ofta mer osäkra än för de vanliga årsrevisionerna. Som det ser ut just nu levererar den svenska kärnkraften cirka 55 procent av full effekt. Inom en vecka förväntas Sveriges kärnkraft gå på cirka 80 procent av full kapacitet. Innan jul ska alla kärnkraftreaktorerna vara i drift, enligt liggande planer. Vindkraften Den totala tillgången på vindkraft ökar allt eftersom utbyggnaderna blir klara. Under årets första nio månader producerades 80 procent mer el med vindkraft än under motsvarande tid förra året. Vindkraften står nu för mer än 3,5 procent av Sveriges totala årliga elproduktion. De dagar då det blåser tillförs systemet el från vindkraften, men är det vindstilla måste motsvarande mängd el tas från andra energikällor. Fossila energikällor När landets vattenkraft, kärnkraft och vindkraft inte räcker, importerar Sverige el. Importen bidrar till att hålla elpriserna jämnare. När vi har brist på el i landet, till exempel vid ett torrår, stiger elpriset i Sverige. Då bidrar elimporten till att dämpa prisökningen. När det blir elbrist på kontinenten, ökar efterfrågan på el från Norden, vilket får en påverkan på elpriset uppåt. Under 2010 har Sverige importerat mer el än vi exporterat, medan vi under 2011 har exporterat mer el än vi importerat. Priset på el från kontinenten styrs till stor del av priserna på fossila bränslen. Till följd av den ekonomiska oron i Europa har oljepriset haft en sjunkande trend sedan i maj, med perioder av återhämtningar som följts av nya prisfall. Just nu är rörelsen uppåt, men priserna är betydligt lägre än årets toppnivåer. Vi kan vänta oss fortsatta svängningar i oljepriserna allt eftersom ekonominyheterna växlar. Efterfrågan på kol har varit stark sedan Tysklands beslut att omvärdera kärnkraften. Detta till trots har även kolpriset fallit under hösten och ligger nu på samma nivå som i våras.