Nyhet | 2011-11-17 | 09:21

Martin fick pris för bästa examensarbete

Martin Lundgren får årets Sigvard Eklundpris för sitt examensarbete om reaktortankförsprödning på Ringhals. [caption id="attachment_14357" align="alignleft" width="256" caption="Martin Lundgren till höger, med Jan Blomgren från SKC samt Katja Göller som fick stipendium för bästa doktorsavhandling"]Martin Lundgren till höger, med Jan Blomgren från SKC samt Katja Göller som fick stipendium för bästa doktorsavhandling[/caption] Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC) delar varje år ut Sigvard Eklundpriset till bästa examensarbete och bästa doktorsavhandling i kärnteknik. Prisen är på 25 000 kronor respektive 50 000 kronor. – Det är givetvis en fin merit och en bekräftelse på att man har gjort något som är användbart, säger 27-årige Martin Lundgren som arbetar kvar på Ringhals, numera som konsult. Examensarbetet som belönas med Sigvard Eklundpriset undersöker hur det stål som reaktortankarna är byggda av åldras på grund av neutronbestrålning. – Det måste följas upp, framför allt i tryckvattenreaktorer. Mycket av problemet har man tidigare vetat om, det jag har gjort har förhoppningsvis gett en klarare bild av hur Ringhals olika reaktortankmaterial beter sig under neutronbestrålning, förklarar Martin Lundgren som läste teknisk fysik med inriktning på tillämpad fysik på Chalmers tekniska högskola. Professor Jan Blomgren, ansvarig för utbildningssatsningar inom kärnkraftteknik på Vattenfall och föreståndare för SKC, kommenterar att valet av stipendiat föll på Martin Lundgren. - Hans examensarbete var helt enkelt bäst. Vi delar ut Sigvard Eklundpriset enbart på forskningskvalitet. Att Martins arbete dessutom är tillämpbart både i dag och framöver är extra glädjande.