Nyhet | 2013-05-29 | 11:00

Martin och Marcus fick Guldhjälmen

Det är två ödmjuka män som premierats med årets Guldhjälm från Vattenfall för sina arbetsmiljöinsatser. Tisdagen den 28 maj åkte ringhalsarna Martin Linder och Marcus Ljungström till Stockholm för att ta emot utmärkelsen. 

Guldhjälmen har delats ut sedan 1958, men bara sju gånger tidigare har den gått till ringhalsare. Vissa år är det flera som får utmärkelsen, och vissa år delas den inte ut alls om inga nominerade uppfyller de ganska höga kraven. I år var det fem kandidater som nominerades till 2012 års guldhjälm. Utifrån de tre kriterierna nedan valde Vattenfalls svenska arbetsmiljöråd ut Martin och Marcus som årets pristagare.  

Prisutdelning

Från vänster: Martin Linder, Vattenfalls Sverigechef Anders Dahl och Marcus Ljungström i samband med prisutdelningen.  

Kriterier för Guldhjälmen

  • Till anställd vid Vattenfallkoncernen som ingripit rådigt och utfört behjärtad handling i samband med personolycksfall.
  • Till anställd som i egenskap av förtroendevald inom Vattenfallkoncernen under en längre tid arbetat för effektivisering och främjande av en bättre arbetsmiljö inom Vattenfall.
  • Till annan anställd – om Vattenfalls arbetsmiljöråd finner att synnerliga skäl föreligger, vars insats haft stor betydelse för arbetsmiljön inom Vattenfall.

Motivering till valet av årets pristagare:
Martin Linder
, turbinoperatör på Ringhals 3, tilldelas guldhjälmen för rådigt ingripande i samband med en arbetsplatsolycka, då en anställd vid ett externt bolag skadades allvarligt i samband med ett kranlyftarbete av en balk. Martin fick larm om olyckan i turbinhallen via telefon, tog en förstahjälpen låda och skyndade till olycksplatsen. Där la han förband runt skadestället och pratade lugnande med den skadade tills internt räddningsbefäl var på plats. 

Marcus Ljungström, miljöingenjör och skyddsombud, tilldelas guldhjälmen för sitt arbete för en bättre arbetsmiljö präglat av stort personligt engagemang och uthållighet i sin roll som skyddsombud och huvudskyddsombud. Marcus har drivit ett långsiktigt förbättringsarbete inom ett antal områden, bland annat kemikaliehantering, hälsofrågor och jämställdhet. 

Fick tummen upp
För Martin var den största belöningen att få tummen upp av den skadade, när han lämnade olycksplatsen. Sin erfarenhet av sjukvård fick han som skyddssamarit – en funktion som inte längre finns – på skiftlaget mellan 1989 och 2000. Uppdraget innebar en veckas utbildning inom akut- och ambulanssjukvård, samt återträning varje år. Martin gjorde även militärtjänst som gruppsjukvårdare. Men att ingripa i sammanhang som fallet med balkolyckan låg inte mer i Martins uppdrag än någon annans.

– Alla som har HLR- och Första hjälpen-utbildning ska vara en extra resurs och stöd vid olycksfall, berättar Martin. Men det är lätt att bli passiv i rena chocken när det väl händer, och det var kanske det som drabbade flera av dem som var på plats innan mig. 

Stolt över det som uträttats
Både Martin och Marcus är givetvis glada över både utmärkelsen, men även vad som har skrivits om dem i nomineringarna.

– Självklart är jag stolt över att få Guldhjälmen, men mest stolt är jag över vad jag har lyckats uträtta, förklarar Marcus. Att utveckla inte bara det systematiska arbetsmiljöarbete här på Ringhals, utan också på andra bolag inom Vattenfall. Och att det har kommit både bolagen och medarbetarna till godo.Ett exempel är riskbedömningen för gravida och ammande. I samband med att en föreskrift ändrades, uppfattade Marcus att ett krav angående detta förbisågs.

– Jag var då arbetsmiljösamordnare. Eftersom vi hade gravida på skiftlaget uppmärksammade jag bristen. Tillsammans med en kollega tog jag fram en mall för riskbedömning av gravida som resulterade i en instruktion.

Annat som Marcus är lite extra glad över programmet Kärnfriskt, som bland annat innebar att en timmes träning på arbetstid infördes.

– Och höj- och sänkbara skrivbord! Den tog ungefär två år att få igenom. Det beslutet har sparat både pengar och ryggar. 

Föregångare, inte förebild
Fast varken Martin eller Marcus känner sig som en förebild.

– Nej, det kan jag inte påstå, säger Martin.

– Kanske snarare en föregångare, menar Marcus. Jag vill ligga steget före och förekomma problem. Även saker som är bra kan förbättras, och jag är ganska bra på att se sådana möjligheter. 

De tycker att Ringhals generellt erbjuder en god arbetsmiljö, med en ledning som har både intresse och engagemang för arbetsmiljöfrågor.

– Men det finns ju som sagt inget som inte kan förbättras, avslutar Marcus.

Läs mer
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor