Nyhet | 2009-11-09 | 08:40

Massiv modernisering när ny teknik installeras på Ringhals 2

Ett helt nytt kontrollrum håller på att växa fram på Ringhals 2. Ny, modern teknik installeras i det mest omfattande utbytet av instrument- och kontrollutrustning i kärnkraftvärlden.

Lars Björnkvist

13 juni. På mindre än ett dygn revs i stort sett hela det gamla kontrollrummet. Lars Björnkvist, chef för Ringhals 2, mitt i rivningsarbetena.

– Det är en upplevelse att få vara med om detta komplexa och spännande projekt, säger Lars Björnkvist. Så tror jag att många på Ringhals känner. På sätt och vis håller vi på att ta en i många stycken ny anläggning i drift.

Efter tio år av förberedelser byts, under en mer än halvårslång avställning, den analoga reläbaserade instrument- och kontrollutrustningen på Ringhals 2 ut mot ny digital teknik, inklusive ett helt nytt kontrollrum och simulator.

Leverantör är Westinghouse Electric, en av världens stora elektroindustrikoncerner, som i sin tur anlitar ett antal entreprenörsföretag såväl från Ringhals närområde som från utlandet. Svenska, engelska och tyska är de språk som hörs mest i anläggningen. All dokumentation sker på projektspråket engelska.

– Samarbetet oss emellan fungerar bra. Ringhals och Westinghouse har en gemensam revisionsorganisation och löser tillsammans eventuella problem som kan uppstår under projektet, säger Lars Björnkvist.

Nya kabelrännor installeras.

7 juli. Paneler, kabelrännor, innertak och ventilation börjar komma på plats i det nya kontrollrummet.

Digital teknik tar över

Det gamla kontrollrummet från 1970-talet har rivits och är numera ett minne blott. I samma lokaler har ett helt nytt kontrollrum byggts upp från grunden med ny inredning, nya paneler och stora bildskärmar för övervakning av elproduktionsprocessen.

Kontrollrumspersonalen får framöver en luftigare arbetsmiljö med ännu bättre överblick. Tack vare den nya tekniken får operatörerna tillgång till mer processinformation direkt via sina skärmar.

– Vi byter anläggningens ”hjärna och nervsystem”, säger Lars Björnkvist. Moderniseringen ger oss förutsättningar för säker och stabil drift i ytterligare minst 20 år. Instrument- och kontrollutrustningen på Ringhals 2 kommer att stå sig väl jämfört med nya kärnkraftverk som byggs idag. Vi kan mycket väl mäta oss med de ökade säkerhetskrav som tillsynsmyndigheterna ställer framöver.

Två nya mjukvarubaserade instrument- och kontrollsystem – ett system som hanterar blockets säkerhetsfunktioner och ett system för funktioner som har med driften att göra – ersätter de tidigare 23 analoga systemen. Nya separerade säkerhetsrelärum har byggts i de befintliga relärummen. Allt för att öka säkerheten och samtidigt tåligheten mot yttre påverkan som brand och jordbävning.

– Vi dubblerar från tidigare två till nu fyra olika från varandra oberoende säkerhetssystem, berättar Lars Björnkvist. Dessutom installerar vi system som bygger på olika tekniska lösningar. Vi har valt likvärdiga komponenter fast av olika fabrikat för att vara helt säkra på att inte ett gemensamt tillverkningsfel i utrustningen ska kunna påverka alla säkerhetssystemen samtidigt.

Tester i kontrollrummet

27 augusti. Tester av den nyinstallerade utrustningen pågår. Kontrollrummet är åter spänningssatt, men övervakningen av den avställda anläggningen sker fortfarande från ett tillfälligt kontrollrum.

Tester till tusen

En stor del av avställningstiden ägnas åt tester av den nyinstallerade utrustningen. I ett första steg kontrolleras att allt har anslutits korrekt; att exempelvis signaler om att ventiler ska öppnas kommer fram till rätt komponenter och på rätt sätt. Som mest jobbar 240 provare dygnet runt fördelade på två skift för att utföra testerna.

– När dessa tester är klara tar vi de första stegen mot återstart av Ringhals 2, säger Lars Björnkvist. Provningarna fortsätter med mer avancerade tester, då de olika systemen successivt kopplas in och samfunktionen mellan de nya systemen och den befintliga anläggningen kontrolleras.

Testerna som sker på Ringhals 2 är slutet på en lång testkedja som inleddes för flera år sedan i USA hos Westinghouse i Pittsburgh. Där kopplades bland annat all hårdvara ihop och testades innan utrustningen skeppades till Ringhals.

– Det är utan tvekan en komplicerad operation när ny teknik ska integreras i en snart 35-årig anläggning, konstaterar Lars Björnkvist. Projektet har drabbats av en del förseningar och återstarten av Ringhals 2 beräknas ske i januari. Säkerhet och kvalitet går alltid först.

Kontrollrumstesterna går vidare

15 oktober. Kontrollrumstesterna är omfattande och tar mycket tid i anspråk.

Fakta om TWICE-projektet

TWICE = Ringhals TWo Instrumentation and Control Exchange

Projektomfattning: Nytt kontrollrum, ny simulator i full skala, nytt instrument- och kontrollsystem
Kostnad: cirka 2 miljarder kr
Kabel som rivs ut: 920 000 m
Ny kabel: 520 000 m
Nya I&C-skåp: 328 st
Nya instrument och givare: 1 500 st

Ringhals investerar för framtiden

På Ringhals investeras cirka 5 miljoner kronor om dagen året om. Investeringsplanerna omfattar totalt 22 miljarder kronor fram till dess reaktorerna uppnått 50 års livslängd. Satsningarna innebär miljö- och säkerhetsuppgradering, livstidsförlängning, effekthöjning samt förstärkning av det fysiska skyddet.

Målet är fortsatt säker och stabil elproduktion. Planerna omfattar en produktionsökning med 4 TWh från dagens nivå, till en årsproduktion på 32 TWh år 2012. Ökningen innebär ungefär lika mycket el som en stad av Göteborgs storlek använder på nio månader.

Läs mer

Tester till tusen i TWICE